Herinnering herhalingsmelding Duits Minimumloon

24 juli 2015 - (3758 keer gelezen)


Als uw laatste melding aan de Duitse Douane 6 maanden geleden is verstuurd dan moet u volgens de Duitse wet opnieuw een melding doen met behulp van de aangegeven formulieren


Als uw laatste melding aan de Duitse Douane 6 maanden geleden is verstuurd dan moet u volgens de Duitse wet opnieuw een melding doen met behulp van de aangegeven formulieren. De formulieren 033037(mob) voor werknemers en 033038 (mob) voor uitzendpersoneel kunt u downloaden door op de links te klikken of door op de site van de Duitse Douane www.Zoll.de de nummers in het zoekveld in te voeren en de formulieren daarna te downloaden.(Let op de formulieren hebben 2 of 3 pagina’s).

De Duitse overheid heeft nog steeds geen e-mailadres om de formulieren naartoe te sturen. Aanmelding kan dus alleen per fax of per post.

De Duitse Douane is inmiddels ook begonnen met controle op het minimumloon. Enkele ondernemers in de binnenvaart en het wegtansport hebben, naar aanleiding van hun vooraanmelding, van het Duitse Hauptzollamt een brief gekregen met het verzoek om binnen 4 weken de loonadministratie vanaf datum melding tot 31 mei aan te leveren. Het gaat daarbij om:

  • Arbeidsovereenkomsten van de in Duitsland ingezette bemanningen
  • Loonstroken
  • Bewijsmateriaal dat deze lonen daadwerkelijk betaald zijn
  • Urenverantwoordingsstaten van de in Duitsland gewerkte uren

De Duitse douane heeft een Nederlands sprekende ambtenaar die één en ander begeleidt.

Er loopt nog steeds een onderzoek vanuit de Europese Commissie naar de rechtmatigheid van de toepassing van het minimumloon op buitenlandse werknemers die in Duitsland werken. We verwachten na de zomer de antwoorden vanuit Duitsland op de vragen die de Europese Commissie gesteld heeft. Het Ministerie van Sociale zaken heeft vooruitlopend daarop inmiddels aan BLN-KSV aangegeven dat de Minister geen probleem ziet in het niet hanteren van minimumjeugdlonen voor Nederlandse bemanningsleden die op Nederlandse schepen actief zijn in Duitsland. BLN-KSV is van mening dat dit kan leiden tot verdringing van jonge bemanningsleden door oudere ervaren bemanningsleden die varend in Duitsland hetzelfde minimumloon moeten verdienen. Die ontwikkeling vindt BLN-KSV slecht voor de toetreding van jonge werknemers en BLN-KSV zal de Minister daar nogmaals om een standpunt over vragen.
Reageren


Reacties (1)

tromp  |  30 januari 2016 - 12:00 uur

Weten we nu inmiddels al wat meer, en wat te doen met het gegeven dat de personeelsleden op een Nederlands schip werken en niet op een Duits schip.
Waarom een Nederlandse vlag dragen als het toch Duits grondgebied is.