Voorlopig geen sluizen in de Nieuwe Waterweg

19 februari 2016 - (3039 keer gelezen)


Minster Schulz voelt vooralsnog weinig voor het afsluiten van de Nieuwe Waterweg met een sluizencomplex.


Minster Schulz voelt vooralsnog weinig voor het afsluiten van de Nieuwe Waterweg met een sluizencomplex. Dit Maakte zij gisteren bekend aan de kamer als reactie op de motie Geurts. Daarin werd verzocht de variant om op korte termijn sluizen aan te leggen in de Nieuwe Waterweg te onderzoeken. Vanuit kosten-baten gezien acht zij het openhouden van de Nieuwe Waterweg voor nu de beste keuze. Het plan sluizen te bouwen in de Waterweg kan op lange termijn wel een alternatief zijn voor de waterveiligheids- en zoetwateropgave van Rijnmond-Drechtsteden, maar pas op het moment dat de Maeslantkering aan vervanging toe is. Afhankelijk van de snelheid van de zeespiegelstijging ligt dat moment volgens de minister tussen 2070 en 2100.
Reageren


Reacties (0)