Centraal Overleg Vaarwegen spreekt met de minister over infrastructuur en bediening

27 juni 2016 - (2678 keer gelezen)


Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft overleg gehad met minister Schultz van Hagen over bediening en infrastructuur.


Op 16 juni jl. heeft het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) overleg gehad met minister Schultz van Hagen. Het COV is een samenwerkingsverband tussen EVO, Vereniging van Waterbouwers, Koninklijke BLN Schuttevaer, CBRB en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. De COV-delegatie onder leiding van EVO voorzitter Steven Lak, tevens roulerend voorzitter van het COV heeft het belang van onderlinge samenwerking en goede banden met het ministerie benadrukt.

Er is uitgebreid gesproken over bediening en de “natte” infrastructuur in Nederland. Gezamenlijk is geconstateerd dat diverse zaken nadere afstemming vragen. De Minister zegt toe de bediening van sluizen en bruggen structureel met het COV te willen evalueren. Daarnaast heeft het COV infrastructurele knelpunten onder de aandacht gebracht, zoals de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding bij sluizen in de zuidwestelijk delta en de brughoogten voor de containervaart.
Reageren


Reacties (0)