Bekendmaking langdurige baggerwerken Datteln-Ham Kanaal

14 juli 2016 - (3819 keer gelezen)


Met de Elwis bekendmaking nr. 1423/2016 is aangegeven dat er vanwege baggerwerkzaamheden een langdurige stremming op komst is op het Datteln-Ham kanaal. De aangekondigde stremming geld voor de periode van 13 juli, vanaf 05.15 uur tot 19 september, 18.00 uur. De stremming is geldig voor het traject van km 36,9 tot 47,1.

We hebben de beheerder verzocht om tot een goede afstemming te komen waarbij de schepen beurtelings, in en uitgaand, het traject zouden kunnen passeren. Dit omdat het nu aangekondigde tijdsvenster van stremming de logistiek ernstig verstoord.

Inmiddels heeft de beheerder laten weten dat de maatregelen die plaatselijk genomen kunnen worden in nauwe afstemming met sluis Hamm besproken kunnen worden en wellicht mogelijk zijn. Op grond van de ongunstige omstandigheden, zoals geen ligplaatsen, versmalling van het kanaal en geen voorhaven bij de sluis, kan de beheerder niet ingaan op het voorstel zoals door ons gedaan. Het spijt de beheerder zeer dat hij één en ander niet anders kan oplossen.

Heeft u een individueel verzoek, neem dan vroegtijdig contact op met sluis Hamm. Via sluis Hamm wordt uw verzoek in behandeling genomen. Hoe vroeger men van uw verzoek op de hoogte is, hoe beter u geholpen kunt worden.

Klik hier voor de Elwis bekendmaking nr. 1423/2016
Reageren


Reacties (0)