Update minimumloon Frankrijk

26 juli 2016 - (5520 keer gelezen)


Vanaf 1 juli 2016 zal Frankrijk het voorbeeld van Duitsland volgen en een minimumloon invoeren dat ook van toepassing is op werknemers uit andere landen die in Frankrijk werkzaamheden verrichten. Dit geldt dus ook voor de binnenvaart.


Zoals eerder gecommuniceerd kan het zijn dat Frankrijk gaat controleren op het verplichte Franse minimumloon dat opvarenden zouden moeten krijgen. Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft in nauwe samenwerking met TLN een tussentijdse oplossing gevonden, door samen te werken met Transport in Nood. Deze organisatie draagt momenteel zorg voor de vertegenwoordiging en kantoorvereiste in Frankrijk voor het wegvervoer en wil dit kosteloos t/m september 2016 (N.B. deze periode is verlengd tot 1 oktober) verzorgen voor leden van Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Nadrukkelijk verzoek is deze service alleen te gebruiken wanneer u daadwerkelijk naar een Franse bestemming moet varen en u personeel aan boord heeft. Als alle formulieren zijn ingevuld wordt e.e.a. pas in behandeling genomen.

In de tussentijd zoekt Koninklijke BLN-Schuttevaer naar een definitieve oplossing en zal parallel hieraan optrekken met TLN om de vereisten, zoals de vertegenwoordiging en het verplichte kantooradres, van tafel proberen te krijgen.

  1. Klik hier voor meer informatie over de benodigde documenten en Transport in Nood.
  2. Klik hier voor het aanmeldingsformulier Transport in Nood
  3. Klik hier voor het Certificaat (inloggen vereist - Documentatie > Sociaal & Onderwijs > Frans Minimumloon - aanvraag certificaat)
  4. Klik hier voor het Attest (inloggen vereist - Documentatie > Sociaal & Onderwijs > Frans Minimumloon - attest)

Een transportbedrijf binnenvaart kan zich aanmelden bij ons door de 4 gevraagde documenten aan te leveren (alles is verplicht):

  1. ingevuld & getekend aanmeldingsformulier (plus stempel)
  2. getekend Certificaat FR op briefpapier (plus stempel. Eén exemplaar per onderneming)
  3. alle attesten getekend als pdf bestand (naam_attest.pdf. Eén exemplaar per werknemer)
  4. kopie kvk

Bovenstaande documenten (pdf-bestand) kunt u gebundeld in één mail sturen naar minimumloon@transportinnood.eu o.v.v. "Aanmelding BLN". Vergeet niet info@bln.nl in de CC te zetten.

De attesten zijn per opvarende in loondienst. Transport in Nood heeft dus ook van elke opvarende een kopie van het getekende attest nodig. Het Certificaat FR is voor elke opvarende gelijk. Hier hebben zij dus maar 1 kopie van nodig.

Alle formulieren voor Transport in Nood moeten met de computer ingevuld worden, dus niet met pen. Overigens moeten ze wel voorzien zijn van een handtekening (wél met pen) en een stempel.

NB: Het officiële Franse attest is voornamelijk gericht op wegvervoer en daarom bevat het document wat foutjes. De plaats en datum van tekenen kan niet met de computer. Alleen dit mag met pen.
Reageren


Reacties (1)

Conny drost  |  28 september 2016 - 13:32 uur

Hallo beste mensen,

Ik wil graag een vertaling voor het invullen van het attest deze staat nergens vermeld wel de vertaling voor het certificaat.
Of kunt u mij wijzen waar ik dit wel kan vinden.

met vriendelijke groeten C. Drost
ms Cobra