Koninklijke BLN-Schuttevaer tekent Green Deal binnenvaart

12 september 2016 - (3532 keer gelezen)


BLN-Schuttevaer heeft vandaag samen met brancheorganisaties, bedrijven en onderzoeksinstituten in de binnenvaart een Green Deal getekend met Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Daarmee kan de proef om te bekijken of en hoe luchtemissies “aan de pijp” kunnen worden gemeten formeel starten.


Om onze welvaart ook voor de toekomstige generaties te behouden is het van belang om het concurrentievermogen van onze economie en de binnenvaart te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De binnenvaart onderscheidt zich al op het gebied van duurzaamheid, maar het kan en het moet beter. Het doel van de Green Deal is om instrumenten te ontwikkelen om aan boord van binnenvaartschepen luchtemissies “aan de pijp” te meten. Hierdoor wordt het voor de binnenvaart mogelijk om het eigen energieverbruik en de eigen uitstoot te meten tijdens de vaart. Op basis van deze inzichten kunnen binnenvaartondernemers keuzes maken om zuiniger en schoner te varen en zich hierin te onderscheiden.

Het gaat hierbij om daadwerkelijke emissiemetingen. Vooralsnog zijn metingen immers gebaseerd op “proefstandmetingen” waaraan de typegoedkeuringen voor motoren gebonden zijn. Het aan boord meten van de feitelijke uitstoot geeft ondernemers inzicht in welke categorie hun emissie valt. Die gegevens kunnen gebruikt worden voor milieucertificering. Daarnaast geeft het ondernemers de flexibiliteit om zelf een keuze te maken voor duurzamere motoren en/of nabehandelingstechnieken en gebruik van schone(re) brandstoffen en additieven een en ander afhankelijk van hun vaarprofiel. De ondertekenende partijen hopen ook dat met de Green Deal de creativiteit van alle deelnemende partijen losgemaakt wordt om de innovatieve ideeën die er zijn daadwerkelijk uit te voeren.

Met de inzet van de juiste incentives voor alle partijen in de logistieke keten kunnen realistische en haalbare stappen gezet worden op de weg naar een bewuste en nog schonere binnenvaart. Deze ontwikkeling kan er voor zorgen dat vergroening een integraal onderdeel wordt van de waardepropositie van de binnenvaart, niet alleen richting verladers, maar uiteindelijk ook richting de consument.
Reageren


Reacties (2)

Martin  |  12 september 2016 - 16:45 uur

Gewoon euronorm 6, geen subsidie en invoeren vaartuigen belasting. Simpelweg de eerste stap.

Marcel Keus  |  12 oktober 2016 - 13:00 uur

Meten is weten, klopt helemaal, waar wij zijn ervoor om het brandstofverbruik te reduceren en direct ook de uitstoot van van roet NOx en CO2 te reduceren,
Brandstofbesparingen leveren de schipper meer op en tegelijk is het milieu sterk minder belast.
Degene die willen weten hoe wij dit allemaal realiseren en met welke principe vertel ik het graag.
mijn mail, keusmarcel@gmail.com