Update wijziging regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

15 september 2016 - (3012 keer gelezen)


Op 1 januari 2017 treedt de wet in werking die het onderscheid tussen de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor vaste werknemers en voor flex-werknemers opheft, de zogeheten Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava). Hierdoor staat u voor de keuze om al uw werknemers of via een verzekeraar (privaat) of via UWV (publiek) te verzekeren. Maakt u die keuze niet, dan gaat u voor alle werknemers naar het UWV.


In het juni-nummer van Het Magazine heeft Zilveren Kruis op ons verzoek de wijzigingen m.b.t. de WGA per januari 2017 al benoemd. Het gaat om het laatste stukje 'Modernisering Ziektewet 2014’. Het onderscheid tussen vast personeel en flex-werkers valt voor deze wet weg. Als werkgever heb je twee keuzes: WGA via UWV (u heeft als werkgever minder zeggenschap over preventie en controle, maar u bent goedkoper uit) of via een verzekeraar (Eigenrisicodragen), waarbij u meer zeggenschap heeft over preventie/controle en actie m.b.t. het ziekteverzuim.

Per 1 januari 2017 moeten werkgevers die hun vaste personeel verzekerd hebben via Eigenrisicodragen, hun flexwerkers ook onderbrengen bij hun verzekering. Indien de verzekering niet vóór 31 december 2016 wordt aangepast met de flexwerkers, zal de werkgever per 1-1-2017 automatisch terugkeren naar het publieke bestel (UWV).

Bent u via het UWV gedekt en wilt u geen Eigenrisicodrager worden, dan hoeft u niets te doen. Wilt u juist uit het UWV en uw werknemers particulier verzekeren, dan moet dit vóór 1 oktober 2016.

Nationale Nederlanden stelt nu voor u informatie beschikbaar via deze link; een site die up-to-date gehouden zal worden en waar deze complexe zaak voor u wordt verduidelijkt.

Nationale Nederlanden is een partij waar BLN-Schuttevaer tot 1 januari 2017 een collectiviteit mee heeft op het gebied van WIA/WGA. Een nieuw contract, aangepast op deze laatste wetswijziging, is in de maak. Ook Zilveren Kruis komt met voorstellen aan de leden van BLN-Schuttevaer. Wij houden u op de hoogte van de premies van beide partijen. Deze kunt u daarna ook terugvinden op ons ledenvoordeelportal.

Voor meer algemene informatie over de wet BEZAVA, kunt u zich ook wenden tot uw assurantietussenpersoon of accountant.
Reageren


Reacties (0)