Project Watertruck+ geeft nog te veel vragen

20 september 2016 - (3462 keer gelezen)


Over het project Watertruck leven in de Europese binnenvaart veel vragen en is er veel onrust. Koninklijke BLN-Schuttevaer vindt het gebrek aan duidelijkheid over het project een slechte zaak


Over het project Watertruck leven in de Europese binnenvaart veel vragen en is er veel onrust. Koninklijke BLN-Schuttevaer vindt het gebrek aan duidelijkheid over het project een slechte zaak. Als er met overheidsgeld projecten in een bestaande markt worden neergezet dan is duidelijkheid over de besteding, doelstellingen en beperkingen een eerste vereiste. Tot onze spijt constateren we dat de Europese Commissie daar niet in is geslaagd. Er zijn dus nog veel vragen waar de Commissie duidelijkheid over moet geven.

In de publieke opinie wordt het project neergezet als een vooruitgang. Meer vervoer over water uitgevoerd met duwboten met schone Euro 6 motoren. Wie kan daar nu tegen zijn.

BLN-Schuttevaer heeft inmiddels op een aantal niveaus vragen gesteld. Zowel bij de Belgische overheid als bij de Europese Commissie. Daarnaast zullen we wederom contact opnemen met de Vlaamse Overheid. Ook het Ministerie van I&M is door ons benaderd en Kamerleden zijn door ons geïnformeerd.

BLN-Schuttevaer vindt dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de volgende vragen:

  • Om welke potentiele ladingstomen gaat het.
  • Is onderzocht of deze ladingstomen met bestaande schepen vervoerd kan worden.
  • Uit welk onderzoek is gebleken dat bakken niet door particuliere investeerders in de markt gezet konden worden.
  • Tegen welke kostprijs per ton kilometer worden de bakken ingezet.
  • Kunnen de bakken en boten ook worden ingezet op bestaande ladingstomen. Tegen welke kostprijs.

Heeft de EU Commissaris voor Mededinging in het kader van mogelijke marktverstoring een advies uitgebracht over het project.
Reageren


Reacties (0)