Minister en Europese Commissie nemen marktverstoring door Watertruck+ voor lief

18 oktober 2016 - (3007 keer gelezen)


Uit antwoorden op vragen van de Tweede Kamer (Lutz Jacobi, PvdA) blijkt dat de Minister en de Europese Commissie eventuele marktverstoring door Watertruck voor lief nemen. Minister en Commissie blijven onduidelijk over de aard van de subsidieverstrekking. Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft nog veel vragen waarop een heldere antwoord nog steeds is uitgebleven.


  • Uit welk onderzoek, door wie en met wie, is gebleken dat deze nieuwe vervoerstromen niet met bestaande schepen kunnen worden vervoerd?
  • Wat is er innovatief aan duwbakken of aan duwboten met een Euro-5 motor?
  • Waarom kan de bouw van bakken en duwboten niet met particulier vermogen worden gefinancierd zoals dat in Nederland wel het geval is.
  • Welk deel van de subsidie wordt waarvoor aangewend?
  • Wat betekent dat voor de kostprijs ton/kilometer voor het vervoer met bakken? Hoe verhoudt die prijs zich tot de Belgische kostprijswet?

Allemaal relevante vragen waar de overheden geen antwoord op geeft. Nu heeft de Minister zich nooit erg positief uitgelaten over de rol van kleine schepen, maar met deze antwoorden wekt ze de suggestie dat ze er geen bezwaar tegen heeft als die met subsidie versneld worden uitgefaseerd. De gesubsidieerde watertruck-schepen "kunnen de concurrentiepositie van de binnenvaart ten opzichte van wegvervoer versterken (geen wooneenheden meer aan boord en minder bemanning)” schijft ze in haar antwoorden.

BLN-Schuttevaer is voorstander van meer vervoer naar het water, maar wel voor een eerlijke prijs en met eerlijke kansen voor iedereen. Subsidie moet helder en transparant verantwoord worden. BLN-Schuttevaer belooft tot het uiterste te gaan om alle informatie boven water te krijgen, desnoods met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur.

Klik hier voor de Kamervragen- en antwoorden.
Reageren


Reacties (0)