Pilot bediening Calandbrug Rotterdam

08 november 2016 - (2862 keer gelezen)


In de periode van 1 januari 2017 tot 1 april 2017 geldt er voor de Calandbrug een voormeldingstijd van 20 minuten. Dit houdt in dat er 20 minuten voor een opening van de Calandbrug een passagetijd moet worden doorgegeven aan de brugwachter Calandbrug (VHF 22).


Deze aanpassing in de bediening wordt door RWS, ProRail en Havenbedrijf Rotterdam ingesteld als pilot om te komen tot een betere afstemming tussen weg-, trein- en scheepvaartverkeer. De bevindingen worden in het kader van het project “blauwe golf verbindend” verwerkt waarbij het wegverkeer via een app of een navigatiesysteem de brug kan mijden wanneer deze geopend wordt.

Wanneer er door bijzondere omstandigheden gevaar dreigt voor de scheepvaart kan van deze maatregel worden afgeweken.

Meer informatie over deze pilot? Neem dan contact op met:

  • Verkeerscentrale Hoek van Holland, telefoonnummer 010 -252 28 01 of VHF kanaal 11;
  • Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 -252 10 00 of VHF kanaal 11.
Reageren


Reacties (0)