Overzicht belangrijke cijfers uit het STREAM-rapport

02 december 2016 - (3264 keer gelezen)


In het te downloaden overzicht worden vergelijkingen in uitstoot weergegeven tussen verschillende transportvormen.

De groene regels geven in dit overzicht een goede vergelijking aan bij WTW (“well to wheel”). Hierbij wordt vanaf de bron, dat wil zeggen inclusief het productieproces, de distributie en het transport de emissie-uitstoot gemeten, naast het gebruik van het transportmiddel zelf. Dit in tegenstelling tot TTW (“tank to wheel”) waarbij alleen de emissie-uitstoot bij het gebruik wordt gemeten.

Klik hier voor het overzicht.
Reageren


Reacties (0)