Registratie arbeidstijd per 1-1-2017

08 december 2016 - (4142 keer gelezen)


In februari 2012 hebben sociale partners op Europees vlak (Europese Schippers Organisatie, Europese Binnenvaart Unie en Europese Federatie van Vervoerswerknemers) een akkoord getekend omtrent de duur van de arbeids- en rusttijden. Een uniek akkoord en een belangrijke mijlpaal die het werknemers en werkgevers in de binnenvaart mogelijk maakt de roosters zoals bijvoorbeeld in de systeemvaart te blijven gebruiken. Het akkoord is mede ondertekend door de Europese Commissie.


Aanleiding akkoord

De aanleiding tot het sociaal akkoord is de invoering van Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. Deze richtlijn stelt regels aan de maximale duur van de arbeid, per dag, per week en voor bijvoorbeeld het aantal dagen achter elkaar. Deze algemene regels sluiten niet goed aan bij de praktische systemen (o.a. in de continuvaart) die in de binnenvaart gebruikelijk zijn. Om deze reden zijn sociale partners in overleg met elkaar gegaan om te kijken welke mogelijkheden er zijn. De nieuwe richtlijn 2014/112/EU biedt de mogelijkheid op uitzonderingen in sectoren. Dat hebben werkgevers- en werknemersorganisaties nu ingevuld met dit sociaal akkoord. Voorwaarde is dat het niveau van veiligheid en arbeidsbescherming in stand blijft.

Het Nederlandse besluit ligt nu bij de Koning en zal aankomende week gepubliceerd worden. Nederland zal geen vorm van registratie voorschrijven, maar de registratie zal moeten voldoen aan clausule 12 van de richtlijn.

De kernpunten van het akkoord en afwijkingen van de richtlijn:

 • Er kan meer dagen achtereen gewerkt worden;
 • Daarna is er recht op meer vrije dagen;
 • De maximale arbeidsduur per dag is 14 uur;
 • De minimale rusttijd per dag is 10 uur;
 • De maximale arbeidsduur per zeven dagen is 84 uur;
 • De maximale arbeidsduur van 48 uur per week kan gemiddeld worden over één jaar;
 • Werknemers in de continuvaart krijgen één keer in het jaar een medische keuring aangeboden, met name bedoeld om eventuele nadelige invloeden van het werk te onderkennen;
 • Zelfstandigen (ook zij die in dienst zijn van hun eigen onderneming) zijn uitgezonderd van de bepalingen.

Registratiewijze

U kunt gebruik maken van een standaard werkstaat/maandstaat, die we in samenwerking met één van onze leden hebben gemaakt. Deze vindt achter de ledenlogin bij Algemene Informatie >>> Documentatie >>> Sociaal & Onderwijs. Hierop geeft u bijvoorbeeld aan welke dagen arbeidsdagen zijn en welke rustdagen. Omdat Nederland geen vorm van registratie voorschrijft kunt u ook een eigen systeem, al dan niet digitaal, gebruiken.

Het bijhouden van werk- en rustdagen is niet nieuw. Al in de cao van 2003-2005 en de cao van 2013 was het verplicht om werk- en rustdagen bij te houden. Het bijhouden van werk- en rustdagen zorgt ook voor duidelijkheid wanneer partijen bijvoorbeeld afspraken hebben gemaakt bij het werken op zaterdag of het werken tijdens zon- en feestdagen.

Daarnaast beschermt deze wijze beide partijen. Indien u alleen rusttijd zou noteren in het vaartijdenboek, van bijvoorbeeld 8 uur, en u krijgt een conflict met een van uw werknemers, die probeert achterstallig loon te eisen, want maar 8 uur gerust, dus 16 uur gewerkt. Dit kan leiden tot hele vervelende discussies. Om dit te voorkomen is het dus essentieel dat u een goede administratie voert.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Peter Brandt, peterbrandt@bln.nl of 078-7820565.
Reageren


Reacties (9)

Gerrie van Neijenhoff  |  15 december 2016 - 10:38 uur

Geachte Peter,
Dus weer een leugenboek erbij!!! Wie gelooft nou dat dit werkt moet toch echt zijn schoolgeld terug halen. Nog steeds zijn de arbeidsomstandigheden in de binnenvaart bar en bar slecht. De arbeid druk is mega hoog ook omdat er nog steeds niet is gedaan aan een goede registratie van bemanning en rusttijden. Als ik zie hoeveel ik alleen al hoor van personeel over het misbruik van personeel, want dat is het. Vaak lijkt het op slaven drijven, mensen worden uitgekafferd, als ik wat zei, zoals laatst kreeg ik bijna een wrijfhout naar mijn hooft. Ik heb met aangifte gedreigd in Antwerpen maar de 2 Matrozen stapten zelf van boord op kade 420. Van de ex leerlingen werken er nu nog maar 2 in de binnenvaart omdat het er echt niet normaal aan toe gaat. Haal de oogkleppen af en zie wat er werkelijk loos is. De meeste nieuwbouw is allang technisch failliet en het word echt niet beter. Dit is een van de vele reden dat ik op gezegd heb. Het BLN is een soort ministerie geworden met allerlei commissies en zelfs veel van de eenvoudige beloften en verwachtingen worden niet waar gemaakt. Ik heb vanaf mijn 20e gedroomd van betere werk omstandigheden en ben nu 60. Voor mij hoeft het niet meer en het zal mijn tijd wel duren.

Groeten Gerrie van Neijenhoff
MS Melvin

Gerard Kester  |  16 december 2016 - 10:51 uur

Beste Gerrie,

Het is jammer dat je dit van te voren een leugenboek gaat noemen. Het is juist bedoeld om op een nette manier om te gaan met onze werknemers in de onregelmatige wereld van werktijden waarin we nu eenmaal als binnenvaart zitten. De wetgever geeft ons de ruimte waarom we zelf gevraagd hebben dus laten we dat dan ook op een fatsoenlijke manier doen. En eerlijk gezegd, in het algemeen doet de binnenvaart het toch niet zo beroerd qua arbeidsomstandigheden en beloning? Gelukkig zien wij in de vrachtvaart zeker geen toestanden zoals in het wegvervoer met kamperende chauffeurs op parkeerplaatsen. Daar willen wij ver van weg blijven. De toekomst van onze bedrijfstak is daar te belangrijk voor. Goede ondernemers en werkgevers gaan voor de langere termijn en niet voor kortstondige winsten die weer snel kunnen vervliegen.

Je oordeel over BLN en zijn commissies deel ik absoluut niet. We proberen onze werkzaamheden professioneel te organiseren via werkgebieden en ledengroepen met maximale inbreng van de leden. Juist jij moet dat weten. Je hebt immers zelf meegewerkt aan een aantal projecten. Ik noem “man over boord” en verminderen van geluidsoverlast aan boord. Zeker dat laatste heeft veel inzicht gebracht en is zeer nuttig bij het vinden van oplossingen voor dat probleem bij de bestaande schepen. Ik ben er van overtuigd dat dat ook gaat lukken. Niet alleen omdat het moet voor het voortbestaan van de kleinere schepen maar ook omdat het kan.

Je hebt altijd een beetje vooraan gelopen als je begrijpt wat ik bedoel. Dan kan het wel eens gebeuren dat als je achterom kijkt, je niemand meer ziet. Dat kan frustrerend zijn maar het bijltje er bij neergooien zal nog erger zijn. Mijn oproep aan jou zou zijn, blijf er bij. Dit project van een betere, sterkere en professionelere vertegenwoordiging is nog lang niet klaar.

Groet,

Gerard Kester

Jean-Pierre Dubbelman  |  18 december 2016 - 14:53 uur

Beste collega's,

Als zelfstandige op verschillende schepen zie en hoor ik veel voorbij komen. Over het algemeen is de werkdruk behoorlijk, maar in mijn ogen verre van mensonterend, mits er menselijk met personeel wordt omgegaan. Deze regelgeving heeft daarop echter geen invloed.

De beleving van werkdruk heeft te maken met het moraal waarmee je aan boord stapt: hard werken en (gewoon) veel uren maken. Deze perceptie schept een maatstaf waaraan je je omgeving relativeert. Dan valt het niet eens meer op dat je aan boord gemiddeld elke week toch stiekem meer dan de norm van 84 uur haalt en het personeel veelal ook veel meer uren maakt dan de standaard van 40 uur per week.

Opvallend ook dat een registratiesysteem zoals in dit artikel genoemd, direct als leugenboek wordt omschreven. Hiermee wordt verwezen naar het vaartijdenboek. Met name hoe ermee omgegaan wordt, wat de norm is in de binnenvaart en het gebrek aan vertrouwen in nieuwe systemen. Zoals Gerard aangeeft, is het voorstel ter bescherming van de vertrouwde werkritmes in de binnenvaart. Zonder dit voorstel zou je dus hooguit 5 x 8 uur iemand aan dek mogen roepen. Met 5 of 6 man aan boord heb je in de volcontinu met een koppel dan wel een probleem. De regelgeving sluit niet aan op de praktijk, waardoor je een onwerkbare situatie krijgt. En daar ligt juist het probleem waardoor het vaartijdenboek als leugenboek wordt gezien: de wetgeving sluit namelijk in veel gevallen niet aan op de praktijk aan boord.

In het jonge bestaan van BLN zie ik toch al veel progressie op meerdere vlakken: niet alleen bij de schippers, maar bijv. ook bij de verschillende overheden en onderwijsinstellingen. En met resultaat. Juist daarom zou ik pleiten voor meer steun vanuit de bedrijfstak om onze positie nog meer te versterken!

 1. 1
 2. 2
 3. 3