Oostsluis Terneuzen schut weer volop

13 december 2016 - (2611 keer gelezen)


Van 17 oktober tot en met 13 november is de Oostsluis Terneuzen gestremd geweest voor scheepvaartverkeer vanwege de afronding van de grote MOBZ-ombouw. Een intensieve klus waarbij soms wel honderd medewerkers van opdrachtnemer ENGIE, Heijmans en onderaannemers op het complex aanwezig zijn. Zondagavond 13 november werd het eerste schip geschut en vanaf medio december zal de Oostsluis op afstand bediend worden vanuit de Nautische Centrale Terneuzen.


Overige onderhoudspunten

Tijdens de langdurige stremming is de ombouw naar afstandbediening gecombineerd met groot onderhoud. In 4 weken tijd is bijna een compleet nieuwe sluis gerealiseerd qua installaties. Tegelijkertijd hebben de aannemers zoveel mogelijk regulier onderhoud ingepland. Helaas zijn een aantal zaken blijven liggen die alsnog gedaan moeten worden. Deels omdat deze onderhoudswerkzaamheden (controles) niet te combineren vielen met de ombouwwerkzaamheden en deels omdat er gewoon te veel werk te doen was in die 4 weken. Met als gevolg wederom stremming en dat kort na de eerste ronde. Daar hebben velen van u terecht over geklaagd.

Betere communicatie

Wij hebben als organisatie met de projectorganisatie van Nieuwe Sluis Terneuzen afgesproken dat er zo min mogelijk stremmingen (ivm regulier/achterstallig onderhoud) mogen voorkomen tijdens de bouw, met name wanneer de Middensluis voor lange tijd uit bedrijf wordt genomen. Daarom is veel werk naar voren geschoven. Dat de extra stremmingen op 23 en 24 november noodzakelijk waren in verband met die afspraken, heeft Rijkswaterstaat kunnen uitleggen. Echter er is onvoldoende over gecommuniceerd naar de gebruikers toe. Na uw klachten en onze opmerkingen is verbetering beloofd. We volgen dit uiteraard nauwlettend.
Reageren


Reacties (0)