Update registratie arbeidstijd per 1-1-2017

13 juni 2017 - (3706 keer gelezen)


De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op haar website gemeld dat ILT, RWS en politie toezicht houden op het arbeidstijdenbesluit binnenvaart. Het eerste half jaar van 2017 geldt als gewenningsperiode. Dan geven de toezichthouders voorlichting over de nieuwe voorschriften als deze niet worden nageleefd. Vanaf 1 juli 2017 kunnen toezichthouders ook sancties opleggen.


In februari 2012 hebben sociale partners op Europees vlak (Europese Schippers Organisatie, Europese Binnenvaart Unie en Europese Federatie van Vervoerswerknemers) een akkoord getekend omtrent de duur van de arbeids- en rusttijden. Een uniek akkoord en een belangrijke mijlpaal die het werknemers en werkgevers in de binnenvaart mogelijk maakt de roosters zoals bijvoorbeeld in de systeemvaart te blijven gebruiken. Het akkoord is mede ondertekend door de Europese Commissie.

Aanleiding akkoord

De aanleiding tot het sociaal akkoord is de invoering van Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. Deze richtlijn stelt regels aan de maximale duur van de arbeid, per dag, per week en voor bijvoorbeeld het aantal dagen achter elkaar. Deze algemene regels sluiten niet goed aan bij de praktische systemen (o.a. in de continuvaart) die in de binnenvaart gebruikelijk zijn. Om deze reden zijn sociale partners in overleg met elkaar gegaan om te kijken welke mogelijkheden er zijn. De nieuwe richtlijn 2014/112/EU biedt de mogelijkheid op uitzonderingen in sectoren. Dat hebben werkgevers- en werknemersorganisaties nu ingevuld met dit sociaal akkoord. Voorwaarde is dat het niveau van veiligheid en arbeidsbescherming in stand blijft.

Inmiddels kunnen we u melden dat de richtlijn nu is omgezet in wetgeving en bekrachtigd is door Koning Willem Alexander. Nederland zal geen vorm van registratie voorschrijven, maar de registratie zal moeten voldoen aan clausule 12 van de richtlijn.

De kernpunten van het akkoord en afwijkingen van de richtlijn:

  • Er kan meer dagen achtereen gewerkt worden;
  • Daarna is er recht op meer vrije dagen;
  • De maximale arbeidsduur per dag is 14 uur;
  • De minimale rusttijd per dag is 10 uur;
  • De maximale arbeidsduur per zeven dagen is 84 uur;
  • De maximale arbeidsduur van 48 uur per week kan gemiddeld worden over één jaar;
  • Werknemers in de continuvaart krijgen één keer in het jaar een medische keuring aangeboden, met name bedoeld om eventuele nadelige invloeden van het werk te onderkennen;
  • Zelfstandigen (ook zij die in dienst zijn van hun eigen onderneming) zijn uitgezonderd van de bepalingen.

Registratiewijze

U kunt gebruik maken van een standaard werkstaat/maandstaat, die we in samenwerking met één van onze leden hebben gemaakt. Deze vindt achter de ledenlogin bij Algemene Informatie >>> Documentatie >>> Sociaal & Onderwijs. Hierop geeft u bijvoorbeeld aan welke dagen arbeidsdagen zijn en welke rustdagen. Omdat Nederland geen vorm van registratie voorschrijft kunt u ook een eigen systeem, al dan niet digitaal, gebruiken. U bent dus niet verplicht deze werkstaat te gebruiken! U mag zelf ook schriftelijk een en ander bijhouden indien u dat prettiger vindt.

Het bijhouden van werk- en rustdagen is niet nieuw. Al in de cao van 2003-2005 en de cao van 2013 was het verplicht om werk- en rustdagen bij te houden. Het bijhouden van werk- en rustdagen zorgt ook voor duidelijkheid wanneer partijen bijvoorbeeld afspraken hebben gemaakt bij het werken op zaterdag of het werken tijdens zon- en feestdagen.

Daarnaast beschermt deze wijze beide partijen. Indien u alleen rusttijd zou noteren in het vaartijdenboek, van bijvoorbeeld 8 uur, en u krijgt een conflict met een van uw werknemers, die probeert achterstallig loon te eisen, want maar 8 uur gerust, dus 16 uur gewerkt. Dit kan leiden tot hele vervelende discussies. Om dit te voorkomen is het dus essentieel dat u een goede administratie voert.

Tot slot nog dit; zoals voorgeschreven, blijft u de (minimum) rusttijden noteren in het vaartijdenboek. Vanzelfsprekend moet de registratie van het een niet in strijd zijn met het ander. Voor de toekomst streven wij naar één registratie- en controlesysteem.

NB: De richtlijn moet in alle landen op 1 januari 2017 zijn omgezet in nationale wetgeving. Of dat ook daadwerkelijk zo is, is ons niet bekend. Wel hebben wij informatie dat het in Duitsland nog wel een paar maanden gaat duren.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Peter Brandt, peterbrandt@bln.nl of 078-7820565.
Reageren


Reacties (5)

Kosten  |  16 januari 2017 - 16:36 uur

Dus als ik het goed begrijp hoef ik geen registratie te doen. Wij varen A1 dus 14 uur en dat 5 dagen in de week is dus 70 uur en dat mag je werken als personeel. Vind het ook nog grote onzin. Weer papier.

Tt  |  21 januari 2017 - 17:04 uur

Je begrijp het dus niet.
De werktijden van alle werknemers moeten vanaf 1 Jan worden genoteerd.

Willem Snoeij  |  07 maart 2017 - 13:40 uur

Het vaartijdenboek moet echt iedere dag worden bijgehouden.
Geld dit ook voor de arbijdstijden of mag dit per week? Hoe gaat dit in de praktijk met controle?

  1. 1
  2. 2