Algemeen overleg Scheepvaart

07 februari 2017 - (2893 keer gelezen)


Afgelopen donderdag heeft minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in de Tweede Kamer overleg gevoerd over de Maritieme strategie. Een deel van die strategie bestaat uit binnenvaartzaken. De minister manoeuvreerde met gemak door het overleg waardoor de bijeenkomst niet veel opleverde. Onder andere het Rapport 'Inventarisatie milieuprestaties bestaande binnenvaartvloot', huisvuil en het OVV onderzoek beunschepen stonden op de agenda.


De Kamerleden toonden zich betrokken bij de binnenvaart door in hun reacties in te gaan op onder meer marktransparantie, CCR eisen, Agora, de rol van bevrachters, het boetebeleid, en meer en groen vervoer over water. De inbreng van de kamer kwam van Mevr Jacobi (PvdA) Voorzitter, Mevr Belhaij (D66), Dhr Dijkstra (VVD), Dhr Graus (PVV), Dhr van Helvert (CDA) en Dhr Smalling (SP).

Kamerleden drongen bij de minister aan op een helderder kader over de rol van de scheepsbevrachter; voor wie is hij aan het werk en aan wie rekent hij commissie? Daarbij werd een vergelijking gemaakt met onroerendgoed- en verzekeringsmakelaars. Dat zou zich moeten vertalen in een wettelijke regeling. De minister heeft de Kamerleden toegezegd hierover een brief te schijven om aan te geven hoe zij daar naar kijkt. De brief was de enige toezegging die zij in het overleg hoefde te doen. Op alle andere ontwerpen was zijn in staat haar beleid met souplesse te verdedigen.

Een pleidooi voor verdere versoepeling van de CCR eisen, met name voor kleine schepen, strandde in de mededeling van de minister dat hier internationaal geen overeenstemming over te bereiken is.

Vanuit de Kamer kwam ook weer kritiek op de soms buitensporig hoge boetes, ook voor administratieve fouten. De minister gaf echter aan dat uit de gegevens van IL&T bleek dat er procentueel meer waarschuwingen dan boetes worden uitgedeeld en dat boetes waar tegen in bezwaar werd gegaan in de meeste gevallen tot handhaving leidde.

Diverse Kamerleden hielden een pleidooi voor het starten van een pilot met AGORA. De minister herhaalde haar standpunt uit de laatste brief aan de Kamer hierover en gaf aan dat zo’n vrijwillig systeem door ieder samenwerkingsverband opgestart mag worden.

Bijna alle Kamerleden gaven aan dat om in Nederland de bereikbaarheid te waarborgen en om in het goederenvervoer zo min mogelijk CO2 uit te stoten, meer vervoer over water daaraan een bijdrage zou kunnen leveren. De minister herhaalt dat de overheid daar met programma’s als Beter Benutten, de verschillende corridorstudies, en binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) aan werkt.

Het Rapport 'Inventarisatie milieuprestaties bestaande binnenvaartvloot', huisvuil en het OVV onderzoek beunschepen werden niet inhoudelijk besproken.

Al met al betekent het dat er over fondsen voor de vergroening (en met welke doelstellingen) van de binnenvaart geen concrete toezeggingen zijn. Ook de waarschuwingen van de opstellers van het Rapport 'Inventarisatie milieuprestaties bestaande binnenvaartvloot' over de ongewenste effecten van de maatregel om per 2025 alleen op basis van CCR2 emissienormen toegang tot de haven van Rotterdam te krijgen hebben geen aandacht gekregen.

Binnenkort komt er nog een Vervolg AO waarin de kamer eventueel nog moties kan indienen.
Reageren


Reacties (0)