Het plaatsen van scheepstype vóór de scheepsnaam in AIS

07 maart 2017 - (3469 keer gelezen)


Er is een trend in de binnenvaart gaande om in het AIS het scheepstype vóór de scheepsnaam te noemen. Voor de naam van een koppelverband wordt bijvoorbeeld KVB toegevoegd. Ondanks dat de intentie goed bedoeld is, het is immers best prettig wanneer je op AIS ziet dat er een koppelverband aan komt, willen wij u er op attent maken dat dit wettelijk niet is toegestaan.


Het scheepstype wordt in het AIS ingesteld bij de installatie van het apparaat en een koppelverband is geen aparte optie. De verplicht in te voeren scheepslengte geeft de overige vaart de informatie of een schip ook een koppelverband is. Het is niet aan de “zendende” partij om dit via de scheepsnaam bekend te maken. De “ontvangende” schipper heeft de mogelijkheid om labels weer te geven op de elektronische kaart, wanneer hij dit wenst.

Er vindt momenteel handhaving plaats op het uitzenden van onjuiste AIS-gegevens. Het toevoegen van KVB aan de naam wordt eveneens gezien als het uitzenden van onjuiste gegevens en kan u een bekeuring kosten.

Bepaalde gegevens zijn bij installatie vastgelegd. De volgende gegevens zijn verplicht: Positie, koers, snelheid, richting en tijd. Deze worden automatisch door de AIS zelf gegenereerd. Bepaalde instelbare gegevens moet u aanpassen zodra de situatie verandert. In de tabel hieronder wordt e.e.a. verduidelijkt. De rode gegevens moet u zelf aanpassen wanneer deze wijzigen.
Reageren


Reacties (2)

Liam Feenstra  |  07 maart 2017 - 18:05 uur

Gezien de relatief grotere lengte van een koppelverband en de daarbij behorende "vaarstijl" is het toevoegen van "KVB" voor de scheepsnaam in mijn ogen juist van veiligheid verhogende waarde. Op de elektronische vaarkaart is met deze toevoeging in 1 oogopslag te zien dat er een lange eenheid aan komt. Kan BLN-KS hiervoor geen uitzondering in de wetgeving voor bewerkstelligen?

Marleen Buitendijk - beleidsadviseur Kon. BLN Schuttevaer  |  08 maart 2017 - 17:31 uur

Beste Liam,
Je maakt een terechte opmerking. Het kan inderdaad handig zijn om op de elektronische kaart te zien dat er een lange eenheid aankomt. Je kunt echter bij de meeste kaarten de labels aanpassen naar je eigen wensen. Wanneer je de afmetingen bij de scheepsnaam laat weergeven, kun je niet alleen zien of er een koppelverband aankomt, maar ook als het bijvoorbeeld een 135 m schip betreft.
Dit officieel laten wijzigen is een lange en ingewikkelde weg. De International standard for tracking and tracing on inland waterways, waar dit in is vastgelegd, betreft een internationale afspraak die voor alle landen en vaarwegnetwerken van Europa geldt. Hier iets in wijzigen moet door alle landen met binnenvaarwegen worden goedgekeurd, dat is complex.
Door ons moet dan de onveiligheid van de huidige weergave worden aangetoond, dat lijkt me niet eenvoudig. Daarnaast benadrukken wij als bedrijfstak steeds dat de AIS en elektronische kaart geen navigatiemiddelen zijn, maar hulpmiddelen, dit ondermijn je dan.
Desalniettemin zal ik je verzoek voorleggen aan de Nautisch Technische Commissie van het hoofdbestuur van Kon. Schuttevaer en vragen hoe zij hier instaan.
Met vriendelijke groet,
Marleen Buitendijk
Beleidsadviseur Nautisch Technisch en Infrastructuur Kon. BLN Schuttevaer