Schade door calamiteit Grave

07 maart 2017 - (2499 keer gelezen)


Inmiddels ligt de stremming, door het incident bij Grave, gelukkig alweer ruim een maand achter ons. U heeft nadere informatie van ons te goed als het gaat om het indienen van de eventuele schadeclaim.


Wij hebben advies ingewonnen bij TLN en via VNO/NCW aan een gespecialiseerd juriste.

Inmiddels loopt er een onderzoek naar het incident in Grave, uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit onderzoek loopt tot eind 2017. De vraag is of het al dan niet verstandig is de schade na de uitslag van de Onderzoeksraad op te pakken. Een claim is tot 5 jaar na afloop nog steeds rechtsgeldig.

Voor het indienen van eventuele claims moet u wel het een en ander documenteren. Zorg er daarom in elk geval voor dat u de gegevens die daarvoor nodig zijn, zorgvuldig bewaard en bij de hand heeft indien nodig.

Waar moet u aan denken:

  • Informatie over waar en van wanneer tot wanneer u stil heeft gelegen ten tijde van de stremming;
  • Welke extra kosten u heeft gemaakt door de calamiteit in Grave (jurist ingehuurd, extra brandstof door omvaren, extra personeel vanwege vaartijd etc.);
  • Gemiste omzetkosten doordat u een reis niet kon uitvoeren;
  • Eventuele opslagkosten doordat u heeft moeten lichten vanwege het verlaagde waterpeil.

Ook al lijkt het misschien allemaal lang te duren; als u gedupeerde was, houden wij voor u in de gaten wanneer u wat dient aan te leveren.
Reageren


Reacties (0)