Aangepast schutregime Grave

10 maart 2017 - (2700 keer gelezen)


Woensdag hebben wij in een extra nieuwsbrief opgeroepen vooral over de Waal te varen. Als u via de Maas vaart kan er extra oponthoud ontstaan omdat het debiet van Grave voor zaterdag naar 500 m3/s moet worden teruggebracht. Het stortebed van de tijdelijke dam moet worden verzwaard met grotere stenen uit de Oosterschelde. Dit kan pas gerealiseerd worden als het debiet is teruggebracht naar 500 m3/s.


Om dit te kunnen realiseren moet er water worden gebufferd. Om deze reden geldt het onderstaande schutregime. Zie ook de extra Nieuwsbrief 294 van afgelopen woensdag.

Maas - Sluis Grave

  • 06:00-22:00 uur - Stremming 2 uur, aansluitend 1 uur schutten, enz. enz.. In concreto: Na twee uur stremming wordt 1 schutting op en 1 schutting af gedaan. Vervolgens weer twee uur stremming.
  • 22:00-06:00 uur - Volledige stremming.

Bij sluis Grave worden alleen schepen geschut met herkomst/bestemming gelegen in het vaarwegvak Grave-Sint Andries.

Doorgaande scheepvaart Volkerak/Moerdijk – Sambeek alleen via de route Waal en Maas-Waalkanaal.

Schippers met bestemmingen tussen Grave en Sint-Andries wordt geadviseerd tijdig contact op te nemen met een van de volgende sluizen:

  • Bediencentrale Maasbracht: 088-7974220
  • Sluis Sambeek: 0485-571045
  • Sluis Grave: 024-6221784
  • Sluis Lith: 0412-481293Reageren


Reacties (0)