Geen droogteproblemen, wel lage rivierafvoeren

07 april 2017 - (2555 keer gelezen)


Jaarlijks brengt het Watermanagementcentrum Nederland (Rijkswaterstaat, waterschappen en KNMI) begin april een startbericht uit over de situatie met betrekking tot droogte en de beschikbaarheid van water. De uitgangssituatie voor 2017 komt in een aantal opzichten overeen met een gemiddeld jaar, maar er zijn aandachtspunten die maken dat de kans op droogteproblemen dit seizoen groter is dan gemiddeld. De weersverwachting voor de komende weken is ongeveer normaal voor de tijd van het jaar. De afvoeren van zowel de Rijn als de Maas zijn laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar en dat zal naar verwachting nog enkele weken zo blijven. De sneeuwvoorraad in de Alpen is kleiner dan normaal. Het peil van de stuwmeren en Zwitserse meren is normaal.

Weer

Tot eind april liggen zowel de verwachte neerslagsom als de temperatuur in de stroomgebieden van Rijn en Maas rond de normale waarden voor de tijd van het jaar. Tot 12 april is de verwachte hoeveelheid neerslag minder dan normaal. In het Alpengebied valt af en toe neerslag, maar de hoeveelheden zijn gering. Rond 12 april neemt in het gehele stroomgebied de kans op neerslag toe maar de kans op grotere hoeveelheden is gering.

Afvoer Rijn en Maas

De afvoeren van zowel de Rijn als de Maas zijn laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar en bevinden zich beide ruim onder het langjarig gemiddelde. Beide afvoeren vertonen op dit moment bovendien een dalende trend. Die trend lijkt in de komende twee weken door te zetten, maar er wordt niet verwacht dat in april een laagwatercriterium (LCW) wordt onderschreden. Ook na de komende twee weken zijn de rivierafvoeren een punt van aandacht. Verwachtingen geven aan dat de afvoeren van zowel Rijn als Maas de komende 30 dagen waarschijnlijk laag blijven. De sneeuwvoorraad in de Alpen, die bijdraagt aan de afvoer van de Rijn, is kleiner dan normaal. De waterstanden in de stuwmeren en Zwitserse meren zijn daarentegen normaal.

Conclusie

De kans op droogteproblemen dit seizoen is groter dan normaal. Van groot belang is de neerslagontwikkeling, omdat de voorraden in sneeuw en grondwater in het stroomgebied kleiner zijn dan normaal. Bij aanhoudende droge periodes verder op in het jaar, kan de afvoer snel dalen terwijl de watervraag zal toenemen. Alertheid is dus de boodschap. Met name de lage rivierafvoeren zijn voor Rijkswaterstaat en de waterschappen reden om alert te zijn.

Bron: Rijkswaterstaat
Reageren


Reacties (0)