Donaucommissie ontvangt CESNI-werkgroep

02 juni 2017 - (2621 keer gelezen)


Op 11 mei 2017 heeft voor het eerst een vergadering van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart ("CESNI"), of eerder gezegd van de Werkgroep Beroepskwalificaties, plaatsgevonden bij de Donaucommissie in Boedapest.


Experts uit talrijke Europese landen hebben vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de rivierencommissies voor de Donau, Rijn en Sava alsmede de erkende organisaties bijgestaan bij de bespreking van de eerste ontwerpen van competentiestandaarden en criteria inzake de medische geschiktheid voor bemanningsleden aan boord van binnenschepen. Bijzondere aandacht werd besteed aan de presentatie van een voorstel voor de beschrijving van de beroepscompetenties waarover de matroos en de schipper van morgen moeten beschikken.

Dit ging gepaard met een gedachtewisseling over de toekomstige richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart voor de Europese stroomgebieden, die momenteel wordt besproken door de EU-wetgever. De deelnemers kregen tevens informatie over lopende en overwogen projecten, met name de projecten Danube Skills en Sector Skills Alliance.
Reageren


Reacties (0)