Handhaving arbeidstijdenrichtlijn

13 juni 2017 - (1551 keer gelezen)


Handhaving arbeidstijdenrichtlijn uitgesteld.


Op 7 juni jl. heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer een overleg gehad met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. O.a. de handhaving van de arbeidstijdenrichtlijn is hier ter sprake gekomen. Oorspronkelijk zou ILT vanaf 1 juli 2017 gaan handhaven, echter hebben we inmiddels begrepen dat dit is uitgesteld. Dit doordat landen als België, Frankrijk en Duitsland de richtlijn nog niet hebben omgezet in wetgeving zoals Nederland dit heeft gedaan, en dus ook nog niet handhaven. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld. ILT heeft inmiddels bevestigd dat gezien de signalen dat andere landen nog niet zo ver zijn met de richtlijn, het handhaven zal worden uitgesteld. Het registeren van de arbeids- en rusttijden blijft verplicht. ILT zal bij inspecties dus voorlichten maar niet handhaven. Met name zal ILT wijzen dat de verplichte rusttijd van werknemers die tien uur per etmaal moet zijn.
Reageren


Reacties (1)

A.M.P. Keijsers  |  23 juli 2017 - 10:27 uur

Is het niet verbazingwekkend, dat ILT (overheidsinstantie), klaarblijkelijk niet weet wat er nu wel, en wat er nu niet (aangaande hun inspecties) van toepassing is. Wie stuurt ILT aan, en vergeet de benodigde informatie (komende vanuit Europa) door te spelen? Je ontkomt er toch niet aan, dat het er op lijkt, dat we weliswaar binnen een verenigd Europa leven, maar dat er sprake is van een dergelijke grote communicatiestoring tussen Europa en de aangesloten landen en hun overheden, dat men niet weet waar men mee bezig is. Is hier sprake van grove nalatigheid, waardoor een instantie een volledig eigen leven kan leiden, of heeft een instantie als ILT de indruk over zichzelf, dat men zich boven alles verheven voelt? Wanneer de wetgeving nog niet van toepassing is, waarom dan nog steeds de urenadministratie bijhouden? Tot slot: ik kan me voorstellen, dat wanneer je bij ILT werkt, en de voorgeschreven (dus niet van toepassing zijnde regelgeving volgt), je toch wel een ietwat onbehagelijk gevoel hebt, als je mensen moet beleren, terwijl je eigenlijk niet eens goed aangestuurd word, en je daarom toch niet serieus overkomt bij diegene die dan gecontroleerd word. Ik persoonlijk zou voor een dergelijke baan bedanken.