Aanhoudend droog, nog geen grote watertekorten

23 juni 2017 - (2646 keer gelezen)


De afvoeren van de Rijn en de Maas zijn laag. Dit houdt de komende weken aan. In Nederland en de omringende landen worden eerst aanhoudend hoge en later normale temperaturen verwacht, met de eerste één à twee weken weinig neerslag.


Weer
In het noordelijk deel van de stroomgebieden van Rijn en Maas valt komende week weinig neerslag. Het middengedeelte van de stroomgebieden blijft tot 28 juni overwegend droog. In het Alpengebied valt lokaal beperkt neerslag. De temperaturen liggen de komende dagen ruim boven het langjarig gemiddelde. In de buurlanden en het zuiden van Nederland is het warm tot zeer warm met maxima van 30-35°C. Vanaf vrijdag koelt het af naar waarden rond of iets boven normaal. De neerslagverwachting lijkt normaal tot iets minder dan normaal te zijn over de gehele periode.

Afvoer Rijn en Maas
De afvoer van de Rijn bij Lobith ligt momenteel iets boven 1300 m3/s, daalt volgende week richting 1250 m3/s en zal daarna naar verwachting weer licht stijgen. De afvoer zakt daarmee een aantal dagen onder het LCW-criterium voor juni, 1300 m3/s. Het criterium voor juli is 1200 m3/s. Vooralsnog is het beeld dat dit niet tot problemen leidt, maar als de watervraag toeneemt kan dat wel gebeuren; Rijkswaterstaat volgt de rivierafvoeren daarom zeer nauwlettend.

De daggemiddelde afvoer van de Maas bij St. Pieter beweegt zich momenteel tussen ongeveer 25 en 40 m3/s. Deze blijft komende week licht dalen met 1,5 á 2 m3/s per dag richting een 25 m3/s, het LCW-criterium voor de Maas. Vanaf volgende week wordt een lichte stijging van de afvoer verwacht.

Regionale bijzonderheden

  • Op de Maas wordt door Rijkswaterstaat beperkt geschut om water te besparen; dit betreft met name de recreatievaart, maar indien nodig ook voor de beroepsvaart. De maximale wachttijd is 2 uur. De hevelconstructie bij Maasbracht is weer in bedrijf. Bij de stuwen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek zijn schotbalken geplaatst. In het Julianakanaal wordt over sluizen teruggepompt om de waterstand op peil te houden.
  • Voor het kanaal Gent-Terneuzen worden maatregelen genomen om het peil te handhaven: er gelden diepgangsbeperking voor bovenmaatse zeevaart en zoveel mogelijk schepen tegelijk schutten in de sluis.
  • Het peil van de Veluwerandmeren ligt ruim onder het streefpeil van NAP -0.05 m. Er wordt daarom extra water vanaf het Markermeer via Flevoland naar de Veluwerandmeren aangevoerd om het peil te verhogen.

Conclusie
De wateraanvoer door Rijn en Maas is aanhoudend laag. In heel Nederland is sprake van toenemende droogte. In wisselende mate zijn regionaal maatregelen van kracht. Indien het weer zich ongunstiger ontwikkelt dan nu verwacht, of wanneer de verwachte rivierafvoeren nog lager worden, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn.

*Bron: Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW)
Reageren


Reacties (0)