Voortgang Project Clinsh

07 juli 2017 - (2233 keer gelezen)


De termijn om in te schrijven op de aanbesteding voor het project Clean Inland SHipping (CLINSH) is gesloten op 29 mei 2017. Er zijn 41 inschrijvingen op deze aanbesteding. In totaal kunnen 30 schepen deelnemen aan het project. De selectie van de schepen voor het project CLINSH neemt tijd in beslag.


Planning

Van 29 mei tot half juli 2017 zal de selectie van de schepen plaatsvinden. Halverwege deze maand is de voorlopige gunning voorzien aan de schippers. Dat zijn die schippers die een positief beoordeelde inschrijving hebben gedaan. Alle schippers die hebben deelgenomen aan de aanbesteding zullen op de hoogte gebracht worden van de uitslag. Aansluitend start de wettelijk voorgeschreven bezwaartermijn, deze termijn loopt tot medio augustus. Na afloop van deze bezwaartermijn wordt de contractering afgerond. Eind augustus zal dan bekend zijn op welke schepen apparatuur wordt geplaatst.

Gedurende maximaal twee jaar wordt continu de uitstoot aan boord gemeten. Dit levert waardevolle informatie op over de milieuprestaties én operationele kosten bij toepassing van de verschillende technieken. De demonstratie/het project begint in 2018.

Start demonstratie

De project gaat van start met 30 schepen die door middel van een Europese aanbesteding zijn geselecteerd. Het project heeft, zoals eerder op de “website van CLINSH” als basis de volgende twee selecties:

  • 15 schepen die door de eigenaar worden uitgerust met emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof. Deze zijn:
    • nabehandelingsysteem SCR-DPF
    • fuel Water Emulsion
    • hybride installatie
    • Liquefied Natural Gas of Gas to Liquid Fuel.
  • 15 schepen die al varen met een emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof.

Over CLINSH

CLINSH is een project dat de effectiviteit en kosten van emissie-reducerende technieken en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart brengt. CLINSH is op 1 september 2016 officieel van start gegaan en wordt ondersteund door het Europese LIFE fonds. De totale projectkosten zijn ruim €8,5 miljoen, waarmee 17 partners samen met het Europese Life Fonds investeren in diverse projecten die bijdragen aan een duurzame binnenvaart.
Reageren


Reacties (0)