Reparatie Oostersluisbrug

11 juli 2017 - (2140 keer gelezen)


Vrijdagavond 14 juli a.s. wordt gestart met de herstelwerkzaamheden aan de zuidelijke Oostersluisbrug in Groningen. Het brugdek wordt verwijderd en voor reparatie naar een werf in Groningen gebracht. In het weekeinde van 26 augustus wordt het brugdek teruggeplaatst.


De zuidelijke Oostersluisbrug werd op 12 juli 2016 aangevaren door een binnenvaartschip. De brug is dermate beschadigd dat een ingrijpende reparatie van het brugdek noodzakelijk is waarna alle verkeer weer over de brug kan.

Rijkswaterstaat kiest voor een reparatie in de zomervakantie, waardoor de overlast voor het wegverkeer zoveel mogelijk wordt beperkt.

Telekraan

Naar verwachting wordt het brugdek op zaterdagmiddag 15 juli met behulp van een telekraan uitgehesen en voor transport op een boot geplaatst. Mocht het te hard waaien, dan worden de werkzaamheden tot het daarop volgende weekeinde uitgesteld.

Stremming
Tijdens de werkzaamheden in het weekeinde is de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ter plaatse gestremd.
Reageren


Reacties (0)