CCR brengt in samenwerking met het binnenvaartbedrijfsleven Best Practice Guide Stabiliteit uit

14 juli 2017 - (770 keer gelezen)


De CCR heeft een “best practice guide stabiliteit” uitgebracht in nauwe samenwerking met EBU, ESO en AQUAPOL. Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft er namens ESO actief aan meegewerkt.


Met name de werkgroepleden van de ledengroep Containervaart hebben veel kennis en “goede praktijken” ingebracht. De gids is bedoeld om meer bekendheid te geven aan een aantal “best practices” rond de stabiliteit bij het vervoer van containers in de binnenvaart. De gids is gericht op schippers en bemanningsleden van containerschepen, maar is ook geschikt voor medewerkers van terminals of met controle belaste instanties.

De gids biedt de schipper een aantal praktische en concrete adviezen om de stabiliteit van zijn schip te verbeteren en zodoende de veiligheid te verhogen. De gids is niet van bindende (wettelijke) aard en vervangt de geldende reglementaire voorschriften niet. Het zijn “slechts” goede voorbeelden waar schippers hun voordeel mee kunnen doen.

De publicatie van de gids is het resultaat van de rondetafelconferentie over de stabiliteit van containerschepen die door de CCR op 5 september 2013 in Bonn is gehouden. Jan Kruisinga van Kantoor Binnenvaart heeft hier destijds aan deelgenomen. In de gids worden “best practices” beschreven die de kennis rondom stabiliteit en daarmee de veiligheid in de binnenvaart nog verder verhogen. Hiermee is aanscherping van de regelgeving rondom stabiliteit voorkomen.

De Stabiliteitsgids voor het containertransport in de binnenvaart is hier te downloaden.
Op de website van de CCR is de gids in vier taalversies beschikbaar: Frans, Duits, Nederlands en Engels.
Reageren


Reacties (0)