Tweede Kamer verzoekt Minister om markttransparantie in binnenvaart te verbeteren

14 juli 2017 - (1736 keer gelezen)


De afgelopen periode heeft de Tweede Kamer in het Algemeen Overleg Scheepvaart (AO) met de kamer gesproken over de binnenvaart. Aan de orde kwam onder meer het huisvuilbeleid, de hoogte van de boetes van IL&T, de positie van kleine schepen, de rol van de bevrachter en het veilingsysteem AGORA.


De enige concrete toezegging op al deze terreinen is dat de minister door de kamer in een motie is verzocht om in overleg met betrokken partijen met voorstellen te komen om de markttransparantie te verbeteren en deze voorstellen voor 1 september 2017 aan de Kamer aan te bieden. Deze motie is het vervolg op het verzoek van de kamer aan de minister om de positie van de bevrachter wettelijk vast te leggen en de eerdere motie om de sector te ondersteunen bij de oprichting van een AGORA veilingsysteem. Twee onderwerpen waarvan de minister aan de kamer heeft aangegeven daarvoor geen wettelijke mogelijkheden te zien (zie o.a. Nieuwsbrief 313 en Nieuwsbrief 285).

Een motie om IL&T alleen boetes te laten opleggen na contact met de schipper kreeg onvoldoende steun. De minister gaf aan dat in 56% van de controles er geen overtreding is vastgesteld, dat in 30% van de gevallen een waarschuwing is afgegeven en dat in 14% van de gevallen een boeterapport is opgemaakt. Ze roept de sector op om met concrete casussen te blijven komen waaruit blijkt dat er onredelijke boetes zijn opgelegd. Om dit gemakkelijk te maken, is er een Meldpunt controles opgezet, waarmee die casussen aangeleverd kunnen worden. De minister gaf aan dat zij, waar mogelijk, het anticiperend handhaven mogelijk zal maken, en met de sector in gesprek zal blijven om te komen tot concrete verbeteringsvoorstellen.

Het huisvuilbeleid blijft vooralsnog ongewijzigd. De Minister gaf aan dat het onderzoek naar de inzamelfaciliteiten in binnenhavens is afgerond en is voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de sector. De partijen in het overleg hebben aangeboden om de uitkomsten van die enquête via hun netwerk te valideren en aan te vullen. De eindrapportage valt binnenkort te verwachten.

Over de positie van kleine schepen liepen de constateringen van kamer en minister uiteen. Opvolging en de leeftijd van schepen speelde bij de minister een belangrijke rol die leidt tot de terugloop van het aantal kleine schepen. De kamer legde vooral de vinger op de CCR-eisen, markttransparantie en boetebeleid. De minister gaf aan dat zij er naar streeft, bij de ontwikkeling van regelgeving voor bijvoorbeeld verduurzaming en de bemanningssamenstelling, specifiek aan de positie van kleine schepen te denken.

Het hele verslag van het Algemeen overleg Scheepvaart kunt u hier teruglezen.
Reageren


Reacties (0)