Rotterdamse haven sterk halfjaar 2017: containeroverslag het hoogste marktaandeel in 15 jaar

20 juli 2017 - (1827 keer gelezen)


In de Rotterdamse haven zijn in het eerste halfjaar van 2017 3,9% meer goederen overgeslagen. Vooral de groei in de containersector (9,3% in volume (TEU), 10,4% in gewicht) was bepalend voor de totale groei van de overslag. Van de tien verschillende marktsegmenten lieten er acht een stijging zien. Alleen het volume minerale olieproducten en overig nat massagoed is gedaald. De totale hoeveelheid overgeslagen goederen nam toe tot 238 miljoen ton.


Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam geeft aan dat doordat verschillende bedrijven dit halfjaar hebben aangekondigd grote investeringen te zullen gaan doen, duidelijk is dat het bedrijfsleven vertrouwen heeft in het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Hiermee wordt het belang van de Rotterdamse haven voor de Nederlandse economie bestendigd. Aandachtspunt voor het Havenbedrijf voor het komende kwartaal is de toegenomen congestie voor de binnenvaart. Het Havenbedrijf neemt het initiatief om na de zomer alle betrokken partijen bij elkaar te brengen om gezamenlijk hierin tot een oplossing te komen. Uiteraard onderschrijven wij als Koninklijke BLN-Schuttevaer het belang voor deze gezamenlijke aanpak; optimalisatie van de afhandeling voor de binnenvaart is een absolute voorwaarde en dringend noodzakelijk om als totale Rotterdamse haven te kunnen profiteren van de groei in volume.

Nat massagoed

In totaal is 111,8 miljoen ton nat massagoed overgeslagen; dat is 1% minder dan in de eerste helft van 2016. Het volume ruwe olie is echter toegenomen met 9%. Hiermee is een historische hoog niveau bereikt van 54,9 miljoen ton.De belangrijkste oorzaak hiervoor is de lage olieprijs waardoor de raffinaderijen behoorlijke marges kunnen maken. Hierdoor was de bezettingsgraad hoog het afgelopen half jaar. Door de in Rusland geheven belasting op export van stookolie (dit stimuleert de modernisering van de raffinaderijen), werden 8,5% minder minerale olieproducten overgeslagen.

Het volume LNG steeg met 2,0%

Droog massagoed

Binnen het droog massagoed zijn ijzererts & schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. Beide stegen licht: de overslag van ijzererts & schroot nam met 1,9% toe, en de overslag van kolen nam toe met 9,8% % tot 8,0 miljoen ton. De agribulk nam toe met 7,7%. Het overig droog massagoed groeide 1,5%. Alles bij elkaar nam de overslag van droog massagoed met 5,2% toe tot 41,3 miljoen ton.

Containers

De overslag van containers nam in gewicht met 10,4% toe tot 69.6 miljoen ton en in volume met 9,3% tot 6,7 miljoen TEU. Rotterdam groeit in dit marktsegment sneller dan de omliggende havens.

De productiviteit van de twee terminals op de Maasvlakte 2 is sterk toegenomen. In combinatie met de andere terminals op Maasvlakte 1, zijn zij gezamenlijk in staat om lading van elders aan te trekken. Rotterdam is door de aanpassing van de vaarschema’s van de rederijallianties vaak opgenomen als eerste of laatste aanloophaven, omdat schepen volledig beladen kunnen aankomen of vertrekken.

Het feederverkeer is met 22,6% gestegen, waarmee de intercontinentale lading die in Rotterdam aankomt naar kleinere havens in Noordwest-Europa wordt gebracht en vice versa.

Rotterdam wordt daarmee steeds meer een draaischijf voor containers.

Breakbulk

Het roll on roll off verkeer nam toe met 5,5% tot 11,7 miljoen ton. Het aantal bestemmingen en de frequentie van diensten op Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en IJsland nam toe. Het overig stukgoed steeg daarnaast maar liefst 33,1% tot 3,5 miljoen ton. De belangrijkste oorzaak hiervan is de aanvoer van een grote hoeveelheid stalen brammen uit Brazilië.
Reageren


Reacties (0)