A1-verklaring verplicht bij werkzaamheden in Frankrijk

25 juli 2017 - (1715 keer gelezen)


Het is sinds een aantal maanden verplicht om als werkgever een A1-verklaring te kunnen overleggen aan de Franse inspectie.


Met deze A1-verklaring toont u aan dat voor u of voor uw werknemer(s) in Nederland premies sociale zekerheid worden afgedragen. Volgens de meest recente Europese wetgeving zijn inwoners van de Europese Unie slechts sociaal verzekerd in één lidstaat; hun werkland. Wordt u of worden uw werknemer(s) voor maximaal twee jaar gedetacheerd naar een ander werkland, dan blijft het sociale zekerheidssysteem van het oorspronkelijke werkland van toepassing.

U kunt de A1 verklaring bij de Sociale Verzekeringsbank aanvragen.
Reageren


Reacties (7)

condor@vaart.net  |  28 juli 2017 - 18:11 uur

Opgelet, indien u werkt met buitenlands personeel moet u in het woonland van dat personeel een zogenaamd A1 aanvragen, die krijgt u bij de SVB niet

Ronald Versloot  |  28 juli 2017 - 18:43 uur

Mijn ervaring is dat de werkgever bij de SVB slechts voor Nederlandse werknemers een A1 verklaring kan opvragen. Buitenlandse werknemers dienen dit in hun thuisland te doen waar men zich dan weer op het standpunt stelt dat de A1 verklaring door NL verstrekt dient te worden. Hierdoor beland de werkgever in een vicieuze cirkel.

Ton van der Giessen  |  28 juli 2017 - 19:18 uur

Geldt dit ook voor zzp-ers ?

  1. 1
  2. 2
  3. 3