Veilige overgangen in de Rotterdamse haven

04 augustus 2017 - (1690 keer gelezen)


Als Koninklijke BLN-Schuttevaer zijn we al een aantal jaren in gesprek met zowel het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), als met verschillende terminals over veilige op- en afgangen van het schip naar de wal.


Algemene wacht- en ligplaatsen (luie trappen)
Als eigenaar van de havenfaciliteiten hebben we met het havenbedrijf Rotterdam het probleem van voldoende op- en overgangen, eventueel in combinatie met autoafzetplaatsen, vaak besproken.

Met name in de buurt van de Maasvlaktes werd de binnenvaart geconfronteerd met een grote afwezigheid van mogelijkheden om opvarenden (eventueel met auto’s) aan boord te nemen. Dit heeft ertoe geleid dat het Havenbedrijf op verschillende plaatsen nieuwe autoafzetplaatsen heeft geplaatst (Hartelkanaal en Margriethaven). Ook de inrichting van wacht- en ligplaatsen is vaak besproken en met inspraak tijdens de ontwerpfase is op verschillende plaatsen de situatie voorzien van 'luie trappen'.

Onder het project 'De slimme ligplaats' van het Havenbedrijf, stelt het havenbedrijf zelf al in te staan voor een veiligere overgang van en naar schepen door het gebruik van een 'luie' trap i.p.v. haar voorgangers, zoals de traditionele steile steiger/kadetrap.


Normaliter hebben de steigers maar één afstapniveau met een trap in de hoogte, maar een vol schip ligt nu eenmaal lager dan een leeg exemplaar. Gevolg is dat de bemanning vaak van en op het schip moet klimmen, met het risico van een valpartij. Daarom heeft het HbR een speciale trap ontwikkeld, geplaatst tussen twee palen en evenwijdig aan het schip. Daarmee kun je zonder klauterpartij van en aan boord stappen. Vandaar de naam ‘luie trap’.

De binnenvaart zelf ziet het als groot voordeel t.o.v. de normale steigertrappen/ladders of kadetrappen/ladders, dat je op plaatsen waar je ook kinderen, materialen, bagage of vuilnis mee moet nemen, de 'luie' trap kan beklimmen zonder extra risico op vallen, omdat je de handen vol hebt en deze niet kan gebruiken voor het klimmen zelf. Uiteraard zijn er plaatsen en kades waar de kadetrappen of steigertoegangen alleen via de ingebouwde ladders of trappen kan plaatsvinden, maar op plaatsen welke nieuw worden ingericht of waar er ruimte is, geniet een luie trap de voorkeur. Veiligheid is geen onderwerp van risico nemen, maar risico’s beheersen en voorvallen voorkomen. De traditionele risicoanalyses binnen organisaties gaan vaak uit van het gebruik van enige vorm van een risicomatrix, waarmee op basis van prioriteiten veiligheidsprojecten worden uitgevoerd. Kans x effect gerelateerd aan imago, kosten etc. bepalen of een project wordt uitgevoerd of voor welke optie er wordt gekozen.

Deze gekozen oplossing heeft twee grote voordelen:

  • Met deze oplossing is er geen tot bijna geen restrisico op een fataal voorval, zoals verdrinking, tussen wal en schip vallen, zware verwonding met kans op fatality (dood);
  • Psychologisch zullen de opvarenden en/of bemanningsleden zich gesterkt voelen in het feit dat operationele en huishoudelijke problemen (het schip is ook je woning) gehoord en opgelost worden, waarmee ook meer commitment zal komen voor veiligheidsonderwerpen welke men minder snel belangrijk vindt.

Tevens zullen we als branche deze oplossing ook bij andere havenbedrijven aankaarten als een best practice.

(vluchtweg) Overgangen bij Rotterdamse containerterminals
Ook dit probleem loopt al een paar jaar, maar lijkt nu ook tot een bevredigende oplossing te komen. Sommige Terminals op de Maasvlakte 1 hebben een situatie waarbij de binnenvaartschepen aan de kant liggen, maar op zo’n afstand dat een veilige overstap van en naar de wal Arbo-technisch niet mogelijk is. Het feit dat er ook zeeschepen tegen grote fenders worden gelegd aan dezelfde kades leidt tot een zeer grote afstand (door de fenders) voor een binnenvaartschip naar de kade toe. Tevens werd de laatste jaren door IL&T geconstateerd dat deze containerterminals door deze situatie niet voldoen aan een veilige overgang, welke in het ADN wordt beschreven als vluchtweg. Als branches hebben we al vaker aangekaart dat met goede veilige overgangen, de terminal ook direct kan voldoen aan het ADN. Deze situatie speelt voornamelijk bij ECT Delta Terminal en APMT-R.

In overleg met IL&T, APMT-R en het Havenbedrijf heeft de ECT Delta Terminal een proef lopen met een kadetrap welke zodanig is geplaatst, dat er een veilige overstap tussen wal en schip kan plaatsvinden. Een goede overgang is niet alleen van belang voor de binnenvaart en haar opvarenden, maar ook voor gasten (o.a. onderhoud/inspectie), terminalmedewerkers en indien noodzakelijk voor hulpdiensten.

Onderstaande trap heeft in tegenstelling tot de huidige kadetrappen een hogere leuning.

Als veiligheidsadviseur zou ik zeggen "de leuning moet nog hoger", maar vanuit de ervaring van onze leden moet men ook kijken naar het afmeren en de trossen die langs de trappen kunnen lopen, waarbij met hogere leuningen schade kan ontstaan en de trappen buiten gebruik gesteld zullen worden ter reparatie of geheel buiten gebruik gesteld zullen worden. Een compromis is en was dus van belang.

Overleg en blijven overleggen geeft in ieder geval aan, dat je als branche op inhoud resultaten kunt boeken. Met deze resultaten kunnen we ook naar andere plaatsen en havens.

Erwin Tijssen

Beleidsadviseur veiligheid en gevaarlijke stoffen
Policy advisor Safety and Dangerous Goods
Reageren


Reacties (1)

Jos Leijten  |  05 augustus 2017 - 11:17 uur

Zeer mooie ontwikkeling deze trappen.
Ook de autosteigers met de luie trappen zijn super.

Ga vooral zo door.