Koninklijke BLN-Schuttevaer van start met visievormingstraject

22 augustus 2017 - (1331 keer gelezen)


Om richting te geven aan de toekomst is Koninklijke BLN-Schuttevaer gestart met een ketenbreed visietraject op vervoer over water en de rol die BLN-Schuttevaer daarin zou kunnen spelen.


Koninklijke BLN-Schuttevaer start met het in kaart brengen van de toekomst van vervoer over water. Wat komt er op de sector af, hoe ontwikkelen ladingsstromen zich, wat betekent digitalisering wat zijn de kansen voor slim multimodaal vervoer, waar halen we in de toekomst bemanningen en ondernemers vandaan, welke technologische ontwikkelingen komen er op de binnenvaart af.

Om richting te geven aan die toekomst is BLN-Schuttevaer ondersteund door een extern adviesbureau (Strategy Works) gestart met een ketenbreed visietraject op vervoer over water en de rol die BLN-Schuttevaer daarin zou kunnen spelen. Het traject moet leiden tot een beeld van de toekomst, waaraan de leden hun ondernemingsplannen kunnen toetsen of richting kunnen geven, en waarmee BLN-Schuttevaer zijn activiteiten kan afstemmen op stakeholders en overheid.

Het hele proces moet leiden tot een visie die aantrekkelijk, inspirerend, maar ook realistisch en bruikbaar is. Aan het eind van 2017 moet helder zijn welke scenario’s er voor vervoer over water liggen en waar BLN-Schuttevaer voor staat, een toekomstvisie die inspireert, richting geeft en verbindt

De visie wordt er een van leden voor leden. In het hele traject zijn leden van het Algemeen bestuur, van de verschillende ledengroepen en van de diverse commissies aan het woord. Maar niet alleen de blik van binnen maar ook die van buiten is nodig om de scenario’s en koers van de binnenvaart te kunnen bepalen. Wat vinden verladers, de overheid, havenbedrijven, wetenschappers van de toekomst van vervoer over water.

Het kantoor is afgelopen weken gestart met het in kaart brengen van de binnenvaart en het inventarissen van mogelijke ontwikkelingen. Volgende maand vindt een eerste bijeenkomst van leden en externen plaats waarin in kleine groepen open van gedachten kan worden gewisseld over kansen bedreigingen en wensen voor de toekomst van de binnenvaart. De uitnodigingen voor die eerste sessie gaan van de week de deur uit. Later in het jaar volgen nog meer van dit soort sessies. Tijdens het congres in november zullen we ingaan op het visie traject en tussentijds u via nieuwsbrieven en Kade 320 informeren.
Reageren


Reacties (0)