Resultaten enquete commissie 'Vergroening & Duurzaamheid'

28 september 2017 - (1833 keer gelezen)


Koninklijke BLN-Schuttevaer zet zich in voor een duurzame toekomst voor de binnenvaart. Een van de manieren waarop we daar invulling aan geven, is door ons maximaal in te zetten voor vergroening van de sector via onze commissie Vergroening & Duurzaamheid; een groep professionals uit de binnenvaart die onlangs via een online enquête een inventarisatie heeft gedaan onder binnenvaartondernemers van de huidige stand van zaken en wensen en vraagtekens ten aanzien van vergroening. Maar liefst 307 respondenten hebben hun ervaringen met ons gedeeld.


Een greep uit de enquêteresultaten

  • Ruim 94% van de deelnemers vindt dat Koninklijke BLN-Schuttevaer zich in moet zetten voor vergroening
  • Vervanging van motoren komt er binnen 5 jaar aan
  • Emissiereducerende maatregelen zijn noodzakelijk
  • GTL is veruit favoriet bij de eerste stap om te vergroenen
  • Meer dan 60% wil 0 tot 20% van hun omzet investeren
  • Investeren in vergroening dient haalbaar te zijn
  • Meeste waarde wordt gehecht aan informatie van voorlopers
  • Eerlijke en heldere informatie is een voorwaarde

Bekijk hier een completer overzicht van de enquêteresultaten
Reageren


Reacties (0)