Verspreiding jodiumtabletten door de overheid

12 oktober 2017 - (1436 keer gelezen)


Ruim 1,4 miljoen huishoudens ontvangen op korte termijn een doosje met jodiumtabletten. De pillen vallen op de mat bij mensen onder de 40 jaar die minder dan 20 kilometer van een kerncentrale wonen. In een straal van 20 tot 100 kilometer krijgt iedereen onder de 18 ze in de brievenbus.


Indien iemand niet in de regio’s woont waar de tabletten worden verstrekt, kan men de tabletten ook via de huisarts en apotheek kopen, maar houdt rekening met de preventieve inname tijd bij de keuze of men de tabletten wil aanschaffen (zie werking Jodium tabletten en noodsituatie hieronder).

Blokkeren
De tabletten blokkeren de opname van radioactief jodium; een van de stoffen die kunnen vrijkomen bij een kernramp. Adem je die in, dan je loop je meer kans op schildklierkanker. Vooral (ongeboren) kinderen lopen risico. De kans neemt af naarmate je ouder bent.

Kans op een kernuitbraak
Dat de tabletten juist nu worden verstrekt, betekent niet dat de kans op een kernramp groter is. Ze liggen namelijk al sinds 1987 klaar. Nu verstrekt de overheid ze preventief onder huishoudens met een verhoogd risico en mede om gelijke maatregelen te nemen zoals de omringende landen hebben ingevoerd.

Werking jodiumtabletten

Het menselijk lichaam slaat jodium op in de schildklier. De schildklier regelt de stofwisseling in het lichaam. Als radioactief jodium wordt opgeslagen in de schildklier, kan het op termijn zorgen voor schade aan de schildklier. Denk bijvoorbeeld aan een verhoogd risico op schildklierkanker. Het preventief slikken van jodiumtabletten zorgt ervoor dat de schildklier verzadigd wordt met stabiel jodium. Hierdoor wordt het radioactieve jodium dat mensen binnenkrijgen niet opgeslagen in de schildklier, maar juist afgescheiden.

Als de tabletten in de periode van 12 uur voor het contact met het radioactieve jodium worden ingenomen, wordt de opslag van radioactief jodium maximaal geblokkeerd. De schildklier is dan beschermd.

Inname van jodiumtabletten na contact met radioactief jodium heeft een beperkt effect doordat het voor een kleinere blokkade van radioactief jodium zorgt. De jodium tabletten moet men preventief en ruim van te voren slikken om de opslag van radioactief jodium in de schildklier zoveel mogelijk te voorkomen.

Nooddistributie en noodsituatie.
In het geval van een noodsituatie zullen de veiligheidsregios met hun noodplannen aan de slag gaan, waarin onder meer is opgenomen het uitdelen van jodiumtabletten bij een concrete dreiging van een lozing van radioactief jodium of kernongeval aan mensen die (nog) geen beschikking hebben over jodiumtabletten.

Koninklijke BLN-Schuttevaer zal in haar crisiscommunicatie-protocol dit onderwerp opnemen, waarna direct aan de leden gecommuniceerd kan worden wat de beste procedure op dat moment is.

Door de combinatie van predistributie en nooddistributie worden de jodiumtabletten grondig verspreid. Zo is er tijdens een kernongeval of geplande lozing van radioactief jodium minder acute vraag naar jodiumtabletten. Er zijn dan genoeg jodiumtabletten bij de inwoners van gemeenten en bij de veiligheidsregio’s voorradig.

Zoals hierboven te lezen is, moet men de tabletten 12 uur voor de uitbraak innemen om een werking van de tabletten te waarborgen, Dit houdt in dat BLN-Schuttevaer met de regio’s op tijd moet aangeven wat de situatie is rondom een centrale en dat er een alert naar de binnenvaartondernemers zal uitgaan om het gebied te verlaten met hun schip, of een alert waar ondernemers, bemanningsleden of opvarenden de tabletten kunnen ophalen.
Reageren


Reacties (0)