Crowdfunding voor doorontwikkeling vermiste-drenkelingensysteem

21 november 2017 - (1581 keer gelezen)


Al enige jaren is Koninklijke BLN-Schuttevaer betrokken bij de ontwikkeling van een onderwatersysteem voor het vinden van vermiste drenkelingen. Daarvoor ontvingen wij eerder een donatie van de Stichting Beunschepen, waarmee studenten van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met technisch deskundigen een systeem van zender en ontvanger hebben kunnen ontwikkelen. Inmiddels is aangetoond dat het systeem werkt.


Er is echter meer geld nodig om het systeem operationeel en op de markt te krijgen. Hiervoor is nu een crowdfundingsactie opgestart. Klik hier om naar de actiepagina te gaan.

Waarom is een onderwater-detectiesysteem zo belangrijk?

Veiligheid en het dragen van reddingsvesten is in de maritieme sector erg belangrijk. Toch komt het regelmatig voor dat opvarenden van schepen te water raken en in het ernstigste geval verdrinken. Maar het komt niet alleen aan boord van schepen voor.

Nederland is een waterrijk land. Van 1996 tot en met 2015 zijn 1.723 inwoners van Nederland door verdrinking om het leven gekomen. Een rivier is grillig en menig lichaam wordt niet snel teruggevonden. Soms gebeurd het zelfs dat een stoffelijk overschot helemaal niet wordt gevonden. Dit heeft grote consequenties voor de nabestaanden die in onwetendheid achterblijven. Naast het enorme verdriet kunnen zij vaak niet eenvoudig aanspraak maken op risico- of levensverzekeringen. Deze emotionele en financiële onzekerheid heeft veelal grote gevolgen voor de families en bedrijven.

Op het gebied van radiocommunicatie is veel mogelijk zolang het zich boven water afspeelt. Als een lichaam onder water verdwijnt, wordt het vinden een stuk ingewikkelder. Tot op heden was er geen geschikt lokaliseringssysteem beschikbaar. Het grote verdriet bij nabestaanden spoorde het maritieme bedrijfsleven en belangenorganisaties voor de scheepvaart aan een oplossing te zoeken voor dit complexe probleem. De maritieme sector zou gebaat zijn bij de ontwikkeling van een laagdrempelig onderwaterdetectiesysteem of onderwaterdetectienetwerk.

Ontwikkeling

Studenten van Hogeschool Rotterdam onder leiding van lector Kees Pieters van de RDM innovation campus en technisch ontwikkelaar Mart Hurkmans hebben een aantal jaren aan dit vraagstuk gewerkt en een systeem ontwikkeld om vermiste drenkelingen op te sporen. Een vernuftig zoeksysteem van draagbare sonar-zenders in combinatie met betaalbare ontvangers maakt het mogelijk om lichamen onder water te lokaliseren. Stelt u zich de mogelijkheden eens voor, niet alleen voor de maritieme sector, maar maatschappijbreed. Zelfs kleine lokale hulpdiensten zouden zo’n systeem kunnen inzetten om drenkelingen te vinden in hun lokale wateren. Ondanks dat de testen inmiddels hebben aangetoond dat het systeem goed werkt, is er nog veel geld nodig om het systeem verder te ontwikkelen en daadwerkelijk op de markt te brengen. Daarvoor vragen wij uw hulp. Wij hopen door middel van crowdfunding geld in te zamelen zodat de doorontwikkeling gefinancierd kan worden en het systeem operationeel gemaakt kan worden.

Wij zien voor ons dat alle opvarenden van schepen de zenders gaan dragen, wellicht verwerkt in (werk)kleding en reddingsvesten zodat zij ‘getagd’ zijn bij de werkzaamheden aan boord. Een goed onderwaterdetectiesysteem is inzetbaar voor het vinden van vermiste drenkelingen uit alle sectoren van het maritieme cluster, zoals binnenvaart, zeevaart, visserij, waterbouw, duiksport, offshore en recreatievaart. Daarnaast is met een dergelijk systeem een maatschappijbrede toepassing denkbaar, want zoals de cijfers al aantoonden, ook ‘aan land’ komen verdrinkingen zeer regelmatig voor.

Kortom: Dit laagdrempelig onderwaterdetectiesysteem is zeer toepasbaar voor het vinden van vermiste drenkelingen en kan een leegte van grote maatschappelijke waarde vullen. Helpt u ons met een donatie voor de verdere ontwikkeling? Alvast hartelijk dank!

Klik hier om naar de actiepagina te gaan.
Reageren


Reacties (0)