CCR marktobservatie eerste kwartaal 2017

01 december 2017 - (1407 keer gelezen)


De CCR heeft recent de marktobservatiecijfers over het eerste kwartaal van 2017 gepubliceerd.


Daarbij springen de volgende punten in het oog:

  • In het eerste kwartaal van 2017 werden er over de traditionele Rijn 45,5 miljoen ton goederen vervoerd. Dit komt overeen met een daling van 6,2% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016, maar een stijging van 7,4% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. Laagwater was daar onder mee debet aan.

  • Het totale binnenvaartvervoer in de grootste Rijnhavens liep in het eerste kwartaal van 2017 terug met 6%.

  • De grootste Europese zeehaven, de haven van Rotterdam, liet een stijging zien van 9% in het aantal vervoerde TEU. De nieuwe terminal op de Maasvlakte 2 heeft een stimulerend effect op de groei. Deze groei kan echter voor een groot deel worden toegeschreven aan feederverkeer en heeft daarom geen één op één invloed op het achterlandvervoer per spoor, binnenvaart of over de weg. Los daarvan wordt een voortzetting van de groei in het containervervoer door de binnenvaart verwacht.

  • De cijfers voor het containervervoer in de belangrijkste Rijnhavens vertoonden sterke schommelingen. De havens van Duisburg en Mannheim registreerden een groei, terwijl Bazel, Germersheim, Straatsburg, Neuss en Keulen een daling lieten zien.

  • Uit de vergelijking van jaar tot jaar op kwartaalbasis blijkt dat de omzet in de binnenvaart in Nederland in het eerste kwartaal van 2017 met ca. 6% was gestegen. De omzet werd sterk beïnvloed door de hoge vrachtprijzen als gevolg van de laagwaterperiode in januari 2017.

  • In het eerste kwartaal van 2017 lag het gemiddeld prijsniveau van het vervoer van goederen over water in Nederland veel hoger dan in het eerste kwartaal van 2016, en ruim boven het niveau van het vierde kwartaal van 2016. De reden hiervoor was de laagwaterperiode in januari, die de prijzen en de omzet gedurende korte tijd omhoog joeg.

  • Het kolenverbruik blijft afnemen. In Duitsland is het verbruik van steenkolen in de eerste helft van 2017 met 6,7% gedaald.

  • De vraag naar vervoer van aardolieproducten zal ook in 2018 stabiel blijven, met een positieve trend op korte termijn, tegen de achtergrond van de negatieve trend over de langere termijn.

  • De chemische productie zal vermoedelijk over de gehele linie in 2018 ongewijzigd blijven, wellicht met een bescheiden groei. De vooruitzichten voor het vervoer van chemische producten blijft daarom ook vrij stabiel, waarbij de mogelijkheid van een lichte toename niet wordt uitgesloten.

  • De bouwactiviteiten blijven aantrekken. Deze ontwikkeling komt het vervoer van zand, stenen en bouwmaterialen ten goede.

Koninklijke BLN-Schuttevaer streeft er naar om de CCR rapportages beter geschikt voor ondernemers te maken en is daarover in gesprek met de CCR. Aangezien de binnenvaartmarkt uit veel deelsegmenten bestaat en ook uit veel verschillende scheepstypes en groottes is het van belang dat ondernemers binnen hun segment en scheepscategorie over adequate gegevens van onder meer de CCR kunnen beschikken om hun bedrijfsresultaten te kunnen spiegelen en inzicht te krijgen in toekomstige ontwikkelingen. Omzet en prijsontwikkelingen per scheepscategorie en deelmarkt en een jaarlijks te actualiseren vloot/ondernemingsoverzicht, moeten daar deel van uit maken.

De volledige CCR publicatie op: http://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_III_nl.pdf
Reageren


Reacties (0)