Onderzoek naar boetebeleid ILT

08 december 2017 - (946 keer gelezen)


Op 6 december 2017 heeft het Strategisch Brancheoverleg met ILT plaatsgevonden. Een van de onderwerpen die op de agenda stond is de evaluatie van het handhavings- en boetebeleid van ILT.


De evaluatie is gestoeld op een motie van 21 juni 2017 waarin de Tweede Kamer de regering heeft verzocht te onderzoeken of de boetetarieven in de binnenvaartsector, in vergelijking met andere sectoren, niet uit de pas lopen. Daarbij de vraag in dit onderzoek ook de werkwijze van de ILT te betrekken en de Tweede Kamer hierover te informeren.

In het verleden heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer zich sterk gemaakt om de motie in het kader van het boetebeleid ingediend te krijgen. Zij is verheugd dat het boetebeleid nu met de sector gaat worden geëvalueerd. Het onderzoek zal worden uitbesteed aan een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft haar leden de afgelopen tijd regelmatig bijgestaan bij het voeren van verweer tegen opgelegde boetes van ILT die in haar optiek onredelijk waren. Deze praktijkvoorbeelden hebben geleid tot diverse (geanonimiseerde) casussen, welke in het kader van het onderzoek o.a. zullen worden verstrekt aan het onderzoeksbureau.

Het onderzoek omvat twee deelonderzoeken:

  • een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van de boetebedragen met andere modaliteiten;
  • een onderzoek naar de werkwijze van het toezicht op de Binnenvaartwet tot het onherroepelijk vaststaan van de boete. Centraal hierbij staat de vraag of in elke fase recht wordt gedaan aan de rechtsbeginselen. In dat kader zullen er door het onderzoeksbureau ook interviews worden afgenomen in de sector. Daarbij worden vragen gesteld over de beleving van het toezicht maar ook over de kennis van de betrokkenen, de mate van organisatie en redenen van (niet) naleving.

Zodra het onderzoeksbureau de ontwerp onderzoeksopdracht heeft geformuleerd, zullen de diverse betrokkenen, waaronder BLN-Schuttevaer,in de gelegenheid worden gesteld hierop te reageren.

De verwachting is dat het vergelijkend onderzoek uiterlijk 1 mei 2018 is afgerond en het onderzoek naar de werkwijze uiterlijk 1 juli 2018.
Reageren


Reacties (0)