​ Deelname bijeenkomst Abladeoptimierung Mittelrhein d.d. 5 december 2017

12 december 2017 - (1353 keer gelezen)
Op 5 december jl. namen Erik Schulz, Ronald Versloot, en André Gerritsma deel aan de 2e bijeenkomst van de Abladeoptimierung Mittelrhein in Ingelheim. De bijeenkomst was het vervolg op de in september 2016 gehouden bijeenkomst waar namens Koninklijke BLN-Schuttevaer Erwin Teekman bij aanwezig was.

In aansluiting op deze “Konsultierung” zullen nogeen aantal bijeenkomsten gehouden worden. Het streven is om de “Konsultierung” in 2019 af te ronden waarna het “Planfeststellungsverfahren” opgestart kan worden dit zal naar verwachting tot eind 2022 duren. Daarna volgt in de jaren 2022 – 2015 de aanbesteding inclusief de voorbereidingstijd en tot slot dan in de periode 2025 – 2030 de uitvoering.

Door de uitgebreide “Konsultierung” met een breed scala aan stakeholders hoopt het WSV het traject van het “Planfeststellungsverfahren” vlotter te kunnen doorlopen met als uiteindelijk resultaat een snellere realisatie van het gehele project.

De grote aanwezigheid van vertegenwoordigers van natuur & milieu” en de veelheid van hun bezwaren beloven echter niet veel goeds voor dit streven. Door Erik Schulz is, na afsluiten van de “Konsultierung”, gepleit voor het vastleggen van de gemaakte afspraken in een bindend convenant analoog met alle partijen zodat we niet tijdens de rit allerlei nieuwe bezwaarschriften te verwerken hebben.

De eigenlijke werkzaamheden betreffen een vijftal knelpunten, te weten: Oestrich, Kemptener Fahrwasser, Lörcher Werth, Bacharacher Werth en Geisenrücken.

Het streven is om de verdieping te realiseren door slimme bouwkundige maatregelen en een minimum aan verdieping van de bodem. Te denken valt hierbij aan de bouwkundige maatregelen t.h.v. de Mausetum in de jaren 90. De bouwkundige maatregelen mogen geen nadelige invloed hebben op de waterstand bij hoog water (hoogwater-neutraal). Daarentegen moeten zij bij middelbare- & lage waterstand een positieve invloed op de vaarwegdiepte hebben. Verder mogen zij ook geen nadelige invloed hebben op de ecologie en het toerisme.

“Schlüsselfragen für die Konsultationsphase”

In dit programmadeel werd per tafel, 4 tot 8 deelnemers uit verschillende richtingen, de slotvraag benoemd; deze werdplenair toegelicht. Het verladend- en vervoerende bedrijfsleven benoemde de economische voordelen van een grotere aflaaddiepte[i]. De vertegenwoordigers van Natuur & milieu benoemde alleen de ecologische aspecten.

Na benoeming van de slotvragen is dieper ingegaan op de vragen in workshop verband. Door het ontbreken van concrete plannen bleek het lastig om een inschatting te maken van de te nemen maatregelen op een aantal punten voor de eerder genoemde vijf knelpunten.

Oestrich:

 • Diepgang aan de oever garanderen voor de veer- & passagiersvaart.
 • Rekening houden met conflicterende belangen beroeps- & pleziervaart.
 • Schifffartsübliche ankerplaatsen behouden.
 • Opening in de langskrib Oestrich-Winkel t.b.v. veerpont vergroten
 • Grosse Giess open houden voor pleziervaart, eventueel fietspad maken
 • Verdieping mag geen negatieve uitwerking op Rudesheimer Fahrwasser i.v.m. passagiersvaart.
 • Reede-liegeplatzen tijdelijk buiten gebruik i.v.m. aanwezigheid werkschepen
 • Eigenlijk “Oog van de naald” verhoogd risico van “raken”.
 • Vorderingen van de bouwfasen continueerlijk communiceren.
 • Route voor veerpont langs Grünley vrijhouden.
 • Rechtsrheinisch dieper c.q. meer baggeren.
 • Aanleggen passagiersschepen mogelijk houden tijdens bouw.
 • Aantal lichtboeien uitbreiden.
 • Om de dwarsstroming boven de Tauberwerth te neutraliseren een langskrib realiseren tussen Tauberwerth & Ochsenturm.
 • Dwarsstroom boven Geissenrücken ondervangen.
 • Linksrheinisch Fahrwasser tussen de Geissenrücken dieper maken zodat dit vaarwater gelijkwaardig wordt aan het Rechtsrheinische Fahrwasser.

Kemptener Fahrwasser:

 • Verdieping mag geen negatieve uitwerking op Rudesheimer Fahrwasser i.v.m. passagiersvaart.
 • Reede-liegeplatzen tijdelijk buiten gebruik i.v.m. aanwezigheid werkschepen

Lörcher Werth:

 • Eigenlijk “Oog van de naald” verhoogd risico van “raken”.
 • Vorderingen van de bouwfasen continueerlijk communiceren.
 • Route voor veerpont langs Grünley vrijhouden.

Bacharacher Werth:

 • Rechtsrheinisch dieper c.q. meer baggeren.
 • Aanleggen passagiersschepen mogelijk houden tijdens bouw.

Geisenrücken:

 • Aantal lichtboeien uitbreiden.
 • Om de dwarsstroming boven de Tauberwerth te neutraliseren een langskrib realiseren tussen Tauberwerth & Ochsenturm.
 • Dwarsstroom boven Geissenrücken ondervangen.
 • Linksrheinisch Fahrwasser tussen de Geissenrücken dieper maken zodat dit vaarwater gelijkwaardig wordt aan het Rechtsrheinische Fahrwasser.

Reageren


Reacties (0)