Minimumloon Duitsland, Frankrijk en nu ook Oostenrijk

22 december 2017 - (1214 keer gelezen)


Er is afgelopen jaar veel te doen geweest over het minimumloon in verschillende landen. Om een goed overzicht te geven hebben we daarom het een en ander onder elkaar gezet.


Minimumloon Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk

BLN-Schuttevaer heeft dit jaar regelmatig aandacht besteed aan de invoering van minimumloon in Duitsland en Frankrijk en de gevolgen daarvan voor de binnenvaart. Ook in Oostenrijk is inmiddels minimumloon ingevoerd, het LSD-BG (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz).

Klik hier voor meer informatie over het Duits minimumloon.


Klik hier voor meer informatie over het Frans minimumloon.

Invoering minimumloon Oostenrijk

Eerst willen wij u nog wijzen op een belangrijke uitzondering. De minimumloonregeling geldt namelijk niet voor transitovervoer. Er is sprake van transitovervoer indien bij vervoer van goederen de laad- en/of losplaats niet in Oostenrijk is. Verder is het doel van het transport niet het vervoer van goederen naar Oostenrijk, maar is de reis door Oostenrijk nodig om de uiteindelijke bestemming in een ander land te bereiken. Indien u dus alleen door Oostenrijk vaart en er niet in Oostenrijk wordt geladen en/of gelost, hoeft u niet aan onderstaande verplichtingen te voldoen.

Verplichtingen binnenvaartondernemers met personeel in dienst

De verplichtingen van de werkgever op een rij:

 • Het minimumloon zoals vastgelegd in een collectieve overeenkomst moet in acht worden genomen. De collectieve overeenkomst die geldt voor de binnenvaart is het “Kollektivvertrag für die Binnenschifffahrt”, te vinden via deze link.
 • Er moet een notificatie worden gedaan door middel van een ZK03-Trans formulier.
 • De volgende documenten moeten (digitaal) beschikbaar zijn:
  1. Kopie van de notificatie;
  2. A1-verklaring (deze verklaring kan worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank en toont aan dat er voor de betreffende werknemer(s) in Nederland premies sociale zekerheid worden afgedragen);
  3. Loondocumentatie: arbeidsovereenkomst, loonstrook, documentatie m.b.t. de loonschaal (bijv. opleiding, training en eerdere werkzame periodes, indien aangewezen in de collectieve overeenkomst) en registratie van de gewerkte uren van de werknemer(s). De betreffende documentatie moet beschikbaar zijn in het Duits (of een Duitse vertaling). Een Engelse versie of vertaling van de arbeidsovereenkomst is ook mogelijk (het hoeft geen beëdigde vertaling te zijn). Loonstroken mogen ook in een andere taal worden aangeleverd, indien de inspecteur in staat is om de periode, het loon en de ontvanger van het loon uit de loonstrook af te leiden;
  • Werkvergunning voor werknemers uit niet EU-landen.

Van bovengenoemde documenten dienen de volgende documenten altijd aan boord te zijn:

  • kopie van de notificatie;
  • A1-verklaring;
  • arbeidsovereenkomst;
  • registratie van de gewerkte uren.

De volgende documenten moeten op verzoek kunnen worden getoond in het geval van een inspectie:

  • loonstrook;
  • documentatie m.b.t. de loonschaal;
  • registratie van de gewerkte uren.

De documenten hoeven pas vertaald te worden in het Duits als hierom wordt verzocht door de autoriteiten, maar ze moeten wel tijdig (binnen 14 dagen na het einde van de kalendermaand van de inspectie) worden verstrekt. Als de documenten niet binnen deze termijn in het Duits worden aangeleverd of incompleet zijn, dan wordt aangenomen dat er niet aan de vereisten is voldaan en volgen er sancties.

De loondocumentatie (zie punt 3) moeten worden verstrekt voor de kalendermaand van de inspectie en, als de werknemer in de maand daaraan voorafgaande ook in Oostenrijk heeft gewerkt, ook voor die maand.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar dit document van het ministerie van Sociale Zaken in Oostenrijk.
Reageren


Reacties (0)