Haven- en kadereglement Doesburg: voorkom sancties

05 januari 2018 - (786 keer gelezen)


Geconstateerd is dat nog niet altijd duidelijk is waar en hoe de beroepsvaart in Doesburg kan/mag aanmeren. Omdat de regels niet altijd strikt worden nageleefd, willen wij u hier nogmaals op wijzen.


In mei 2016 hebben Burgemeester en Wethouders van Doesburg op basis van artikel 5.26 van de Algemene Plaatselijke Verordening Doesburg 2012 een haven- en kadereglement vastgesteld.

In hoofdlijnen staat hierin dat:

  • beroepsvaartuigen uitsluitend mogen afmeren aan de IJsselkade (ten noorden van de boomerang). Zie hiervoor het bijgevoegd haven- en kadereglement Doesburg (inclusief plattegrond, gebied A);
  • bij hoge uitzondering kan/mag worden afgemeerd op een plaats, gereserveerd voor de recreatievaart (gebied B). Hiervoor dient wel vooraf toestemming te worden verleend door de gemeente (carine.staring@doesburg.nl of 0313-481375);
  • voor het innemen van een ligplaats geen havengeld verschuldigd is. De aanmeerplaats is niet voorzien van elektra en water. Verzocht wordt om zeer terughoudend om te gaan met aggregaten (op minder dan 25 meter afstand wordt gewoond).

Echter is nu geconstateerd dat de regels niet altijd worden nageleefd. Met als meest voorkomende overtredingen:

  1. dat de beroepsvaart aanmeert in de recreatiehaven zonder dat hiervoor toestemming is verleend;
  2. op de lage IJsselkade met een kraan (geplaatst op de lage kade) schepen gelost/geladen worden.

Wij wijzen u er op dat het niet naleven van de reglementen in een uiterst geval tot een proces verbaal kan leiden. Dit zal zeker gebeuren wanneer de recreatievaart door verkeerd handelen ernstig wordt gehinderd.

Bovendien is het binnenkort niet meer mogelijk om met grote voertuigen (kranen etc.) de lage kade voor laad- en/of losactiviteiten te berijden. Een deel van de Turfhaven, inclusief loods, is namelijk verkocht aan een ondernemer. Ervan uitgaande dat deze ondernemer om het gekochte stuk grond een hek plaatst, is de lage kade dan alleen nog te bereiken met personenauto’s via parkeerplaats Turfhaven en langs de waterzijde van de GTW-loods (grote voertuigen kunnen niet onder de in deze route geplaatste kraan en trechter doorrijden). Deze route wordt intact gehouden om de binnenschipper de gelegenheid te blijven geven om hun personenauto in/buiten Doesburg te kunnen gebruiken. Op bijgevoegde kaart is de rijroute vanaf de lage kade naar de openbare weg aangegeven.Reageren


Reacties (0)