Nieuwe afdeling Alblasserwaard

05 januari 2018 - (758 keer gelezen)


De derde gezamenlijke jaarvergadering van de afdelingen Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam, gehouden op 29 december 2017, stond in het teken van het overgaan van beide afdelingen in een nieuwe afdeling met een nieuwe naam.


Vlnr: Joop de Jong, Thijs Verschoor, Joop van Belle (voorz.), Jaap de Rover, Leendert de Ruijter (vice-voorz.), Diana van der Wal, Peter Stout (pen), Aldert Both en Bas Struijk (secr.). Op de foto ontbreekt Wim Tekkelenburg. Foto: Lida Saaij.

De samenwerking tussen deze afdelingen is begonnen in 2013 door het samen organiseren van het Congres van Koninklijke Schuttevaer. In 2015 en 2016 zijn de jaarvergaderingen ook al gezamenlijk gehouden en hebben de leden hun goedkeuring gegeven om op de ingeslagen weg door te gaan.

Door het overlijden in het voorjaar van 2016 van de heer Koos Kamsteeg, voorzitter van Hardinxveld-Giesendam, en het aftreden eind 2016 van de voorzitter van Sliedrecht, de heer Wim Struijk, hebben beide besturen met een interim-voorzitter, de heer Joop van Belle, gedurende het jaar 2017 al min of meer als één bestuur gefunctioneerd. Een logische stap was dan ook een fusie tussen beide afdelingen die per 1 januari 2018 geleid heeft tot een nieuwe afdeling met de naam: 'Alblasserwaard' (alblasserwaard@bln.nl).

De zittende bestuursleden, die zich herkiesbaar hadden gesteld voor het bestuur van de nieuwe afdeling, zijn door de leden opnieuw gekozen, met toevoeging van de heer Peter Stout, die nieuw in het bestuur komt. Als voorzitter is de heer Joop van Belle gekozen, die het afgelopen jaar als interim-voorzitter al heeft 'proef gedraaid'.

Het opheffen van de beide afdelingen heeft met respect naar de leden én het verleden plaats gevonden. Zo was er een terugblik met historische wetenswaardigheden van beide afdelingen die terugging naar de oprichting van Sliedrecht in 1881 en die van Hardinxveld-Giesendam in 1904.

Het gebied dat de nieuwe afdeling onder zijn hoede neemt, wordt gevormd door de Boven- en Beneden Merwede, de Noord, de Lek en het Merwedekanaal (bezuiden de Lek). Het bestuur zal de nieuwe afdeling Alblasserwaard in de regio en binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer verder op de kaart zetten.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

  • Joop van Belle (voorzitter)
  • Leendert de Ruijter (vicevoorzitter)
  • Bas Struijk (secretaris)
  • Peter Stout (penningmeester)
  • Diana van der Waal
  • Aldert Both
  • Thijs Verschoor
  • Wim Tekkelenburg
  • Joop de Jong
  • Jaap de RoverReageren


Reacties (0)