Oponthoud bij sluizencomplex Weurt

12 januari 2018 - (692 keer gelezen)


BLN-Schuttevaer is door meerdere leden geïnformeerd dat er op dit moment met regelmaat oponthoud is bij het sluizencomplex Weurt. BLN-Schuttevaer heeft zich naar aanleiding van deze berichten door de beheerder laten informeren over de stand van zaken.


Wat betreft de Oostsluis Weurt is enige dagen terug de Waaldeur van de Oostsluis opnieuw uit de rails gelopen. Duikinspectie heeft aan het licht gebracht dat een aantal kikkerplaten, waarmee de rails is verankerd, zijn beschadigd en moeten worden vervangen. Deze kikkerplaten zijn van een speciaal soort staal en hiervan is de levertijd ca. 5 weken. Om de scheepvaart te gemoed te komen, mogen er tijdelijk kikkerplaten worden gebruikt van een mindere kwaliteit. Het vervaardigen van deze kikkerplaten en het aanbrengen van de tijdelijke kikkerplaten gaat ca. 10 dagen duren. De Oostsluis zal daarom, zolang er sprake is van getrapt schutten, gestremd blijven.

Wat betreft de Westsluis is het volgende aan de hand. In verband met de hoge waterstand op de rivier de Waal is Rijkswaterstaat ten opzichte van het waterschap verplicht om tijdens het invaren telkens twee sluisdeuren gesloten te houden. Dit in verband met het ontbreken van een aanvaarbeveiliging. Bij hoge waterstand heeft het sluizencomplex Weurt de functie van waterkering. De regels die daaraan verbonden zijn brengen de verplichting mee dat, indien één sluisdeur wordt aangevaren, er een tweede sluisdeur gesloten is. Om die reden vaart het eerste schip in de sluis met de middelste sluisdeur net op de waterlijn. Als de kanaalsluisdeur gesloten is, gaat de middelste sluisdeur omhoog en mag het schip tot aan de stoplijn van de Waal sluisdeur varen. Dit kunnen, indien twee schepen naast elkaar passen, ook twee schepen zijn. Vervolgens fungeren de twee eerste schepen in de sluis als aanvaarbeveiliging voor de Waal sluisdeur en mag de Westkolk van het sluizencomplex Weurt in zijn geheel gevuld worden zonder dat een tweede deur gesloten is.

BLN-Schuttevaer hoopt dat u begrip heeft voor deze tijdelijke situatie. Als de waterstand van de Waal in de buurt komt van 10 meter NAP wordt er weer normaal geschut. Houd tot die tijd een marge in uw vaarschema in verband met mogelijk extra oponthoud bij deze sluis. We stellen alles in het werk om normalisering van de situatie te bespoedigen en zullen permanent de situatie monitoren en u van extra informatie voorzien.
Reageren


Reacties (0)