Aangenomen motie GroenLinks over telefonie behoeft goed gesprek met sector

24 januari 2018 - (2911 keer gelezen)


In de Tweede Kamer is een motie van GroenLinks aangenomen rondom het veiligheidsrisico van afleiding door mobiele telefoons. Zoals in de motie (zie onderaan dit bericht) valt te lezen, wordt de regering opgeroepen om te kijken naar hoe techniek ingezet kan worden om afleiding door mobiele telefoons onmogelijk te maken. Ook wordt opgeroepen in overleg met de brancheverenigingen (dus ook met BLN-Schuttevaer) te overleggen. Er gebeurt dus niets zonder ons erbij.


Wanneer we kijken naar de ongevallen in het verkeer door appen en/of bellen, begrijpt BLN-Schuttevaer de ongerustheid in de politiek over ongevalsrisico’s door het gebruik van mobiele telefoons. In de binnenvaart is de situatie echter heel anders dan op de weg. Telefoons zijn onderdeel van de maritieme communicatie, naast marifoons en portofoons. Daarom ziet BLN-Schuttevaer de gesprekken met het ministerie over meer veiligheid op het water rondom mobiele telefoons met vertrouwen tegemoet.

Een vlotte en veilige vaart vereist goede maritieme communicatie. Het is bovendien een randvoorwaarde voor verdere digitalisering en corridormanagement, onderwerpen waar door Rijkswaterstaat en de Europese Commissie juist hard aan gewerkt wordt. We houden u op de hoogte van het vervolg.

De motie
Vergaderjaar 2017-2018
31 409
Nr. 178
Zee- en binnenvaart
MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN
voorgesteld 17 januari 2018

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat mobiele telefoons voor gevaarlijke afleiding kunnen zorgen in het verkeer, zowel op de weg alsook op ons binnenwater;
verzoekt de regering om, samen met de betrokken sectoren (binnenvaart- branche, verzekeringsbranche, telecombranche en andere) te kijken hoe techniek ingezet kan worden om afleiding door mobiele telefoons onmogelijk te maken, en de Kamer hierover voor het zomerreces te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van Tongeren
Reageren


Reacties (2)

Janarie  |  24 januari 2018 - 20:16 uur

't is net een 1 april grap...

Jan Veldman  |  25 januari 2018 - 17:49 uur

Gelukkig spreekt de Kamer over "de" weg en "ons" binnenwater. Maar mocht dit een verschrijving zijn, dan is er nog wel wat werk aan de winkel om duidelijk te maken dat de sturen op de weg heel anders is dan in de binnenvaart.