Afspraken die gelden tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen

26 januari 2018 - (593 keer gelezen)


​Na veelvuldig overleg tussen Koninklijke BLN-Schuttevaer en North Sea Port het afgelopen jaar, zijn er afspraken gemaakt die gelden tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen voor de ligplaatsen aldaar.


Het gaat om de volgende afspraken:

 • aan de Beurtvaartkade is er plek voor maximaal 20 riviercruiseschepen per jaar tijdens de bouwperiode van de sluis;
 • de bebording aan zijkanaal wordt aangepast: er geldt een breedtebeperking van 20 meter oostelijk (Beneluxkade) en 15 meter westelijk (Schependijk, terrein aannemer Sassevaart). Deze borden worden na de bouw weer weggehaald;
 • North Sea Port heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat 88 afspraken gemaakt om te komen tot efficiënt ligplaatsbeheer en toezicht tijdens de bouwperiode van de sluis;
 • zijkanaal D westzijde (van Rijkswaterstaat) mag tijdens de bouw van de nieuwe sluis flexibel worden gebruikt als ligplaats voor wachtende schepen voor de sluis. Het gaat om minimaal 95 meter scheepslengte en bij drukte meer;
 • in plaats van 95 meter aan de Beneluxkade voor overnachtingsplaatsen voor de sluis te reserveren (verzoek VNSC aan North Sea Port) is in zijkanaal A een scheepslengte beschikbaar gemaakt (niet noodzakelijkerwijs aan de kade) om te gebruiken voor overnachting wanneer de overige ligplaatsen bij Rijkswaterstaat vol liggen;
 • zijkanaal A, kaderechten. De Lege en Martens Cleaning hebben een nieuwe locatie inclusief ligplaatsen toegewezen gekregen aan de Beneluxkade. Na de bouw van de nieuwe sluis verhuizen beide bedrijven weer terug naar de oude of een nieuwe locatie;
 • sociale ligplaatsen (bewoner woont al dan niet uit nood op het schip zonder deel te nemen aan het economisch verkeer) zijn niet mogelijk tijdens de bouwperiode van de sluis. Desondanks is er in ieder geval rekening gehouden met 1 scheepslengte opzij van de Black Pearl (op de ligplaats voor vergunninghouders in hoek Zijkanaal A) in geval van nood;
 • er wordt een voorziening gerealiseerd voor werkvaartuigen in Zijkanaal D.

Bij dit overleg waren de volgende partijen betrokken:

 • VNSC: bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen;
 • Gemeente Terneuzen: wensen rondom riviercruiseschepen;
 • Rijkswaterstaat/Rijkswaterstaat 88: efficiënt en effectief ligplaatsenbeheer;
 • Koninklijke BLN-Schuttevaer: voldoende ruimte voor (het belang van) de binnenvaart;
 • North Sea Port: project Revitalisering Zijkanaal A.

In 2018 nemen we het punt ligplaatsen met de daarbij behorende actiepunten weer mee in het reguliere BOS-overleg dat we 4 x per jaar hebben bij Zeeland Sea Port, samen met bovengenoemde partijen.
Reageren


Reacties (0)