Presentatie rapport vaarweg Lemmer-Delfzijl

26 januari 2018 - (581 keer gelezen)


Gisteren was Koninklijke BLN-Schuttevaer bij de perspresentatie van het rapport "Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl" in Leeuwarden. Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft meegewerkt aan deze rapportage. Het doel was om na te gaan op welke wijze de veiligheid op deze vaarweg kan worden verbeterd.


Het zal u niet zijn ontgaan dat er de afgelopen jaren nogal wat ongelukken hebben plaatsgevonden. In de afgelopen 10 jaar 343 om precies te zijn. Er is echter geen eenduidige oorzaak voor de ongevallen die op deze vaarweg hebben plaatsgevonden. In verreweg de meeste gevallen ging het om schade aan een brug en/of geleidewerken bij een brug of sluis.

3 fasen
De aanpassingen van de vaarweg, om die in zijn geheel geschikt te maken voor klasse Va, zijn in volle gang en op te delen in drie fasen. Een aantal lage bruggen en bruggen met een krappe doorvaartbreedte wordt hierbij in drie fasen aangepakt. Fase 1 is na de realisatie van de nieuwe brug bij Aduard het sluitstuk van deze eerste fase.

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), budget gereserveerd voor de vervanging van (fase 2) de Groningse Gerrit Krolbrug, Paddepoelsterbrug en de Friese bruggen in Schuilenburg en Kootstertille voor het jaar 2025. Ook zal zij nog gaan investeren in het vervangen van de Friese bruggen (fase 3) Oude Schouw, Spannenburg, Uiterwellingerga, de brugbediening en remmingwerken.

200.000 containers
De huidige diversiteit aan bruggen en bochten maakt dat we het hier hebben over een vaarweg met een hoog "oppassen gehalte". Het groot aantal recreatieve gebruikers die zich in de zomer ook nog op de vaarweg begeven, maakt het er niet gemakkelijker op.

Over die vaarweg worden per jaar alleen al 200.000 containers vervoerd. Prognoses geven aan dat dit de komende jaren alleen maar zal stijgen. Daarnaast vindt natuurlijk ook nog veel ander vervoer over water plaats. Denk aan het zouttransport, etc.

Betere informatievoorziening
Naast de eerder genoemde investeringen in de zogenaamde hardware wordt ook ingezet op een gedragsverandering van de vaarweggebruikers. Samen met opleidingsinstituten en de gebruikers (Koninklijke BLN-Schuttevaer) wordt de verbetering van de informatievoorziening aan boord van de binnenvaartschepen gestimuleerd. Een vraag die zich hierbij voordoet is bijvoorbeeld: "Zijn uw AIS-gegevens wel goed ingevuld?". Stel, de bedienaar rekent op een schip van 9,50 meter breed, omdat uw AIS dit aangeeft, maar uw schip is 11,40 meter. Als deze gegevens onjuist zijn ingevuld, kan dit voor behoorlijke verwarring zorgen. Deze zaken worden nog verder uitgewerkt samen met onze regiocoördinator voor Noord Nederland, Klaas Kattouw.

De recreatievaart zal worden verleid, niet gedwongen, om meer gebruik van de alternatieve vaarwegen te maken. Met een campagne genaamd "Weg van de Vaarweg" zal Rijkswaterstaat met name de Friese verhuursector hiertoe proberen te bewegen. Ook via de programma’s van "Varen doe je samen" zullen de gebruikers hierop gewezen worden.

De vaarweg wordt zo gereed gemaakt om volledig klasse Va schepen toe te laten en de vervoerspotentie op veilige wijze aan te kunnen. Daarnaast kijkt Rijkswaterstaat naar de aanvragen die nu langzaam binnen komen voor toelating van 135 meter schepen. Op dit moment is dat nog niet aan de orde maar op termijn moet hier wel een gefundeerd antwoord op kunnen komen.
Reageren


Reacties (0)