Waardeloze situatie Rheinaukade bewaarheid

07 februari 2018 - (3889 keer gelezen)


Gisteren werden niet alleen wij verrast met het buiten gebruik stellen van de ligplaatsen, ook de WSA was verrast. Uit het bericht dat wij uitgaven leek wellicht alsof wij niet alle zeilen bij hadden gezet, vanwege de ietwat matte toonzetting, maar niets is minder waar.


Bij dergelijke situaties onderzoeken wij eerst de berichten en doen aan factfinding. Je wilt immers niet onvoorbereid met halve waarheden bij een beheerder aankomen; je wilt goed beslagen ten ijs komen. Alleen door goed voorbereid ten strijde te trekken kun je voorkomen dat je met het welbekende kluitje in het riet kan worden gestuurd. Dat is de werkwijze van uw vereniging! Alleen met een goed strijdplan kun je oogsten.

Gisteren is daarom Erik Schultz, onze voorzitter van de IA, en de vicevoorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer, in de auto gestapt en naar Keulen gereden om persoonlijk poolshoogte te nemen en zo na te gaan wat er waar was van het verontrustende bericht dat via de diverse app berichten, Facebookberichten, telefoontjes etc. binnenkwam.

Tot op heden kon u aan de Rheinaukade in Keulen ligplaats nemen. Weliswaar met de handicap dat u moest aansluiten op de walstroom, maar wel een mooie ligplaats in de stad. En het was niet gemakkelijk betreden (de kade opklauteren met een zware kabel op je nek) maar u kon nog wel afmeren.

De indruk bestaat, en dat is niet alleen in Keulen het geval, dat de bewoners hun scheepvaartburen liever zien gaan dan komen. Voor ons in elk geval reden genoeg om de HKG en WSA nader aan de tand te voelen. Overigens, als u als gebruiker besluit geen gebruik te maken van de aangelegde walstroomfaciliteiten, dan lopen we de kans dat wij steeds minder vaak mooie ligplaatsen krijgen of behouden in de stad.

Natuurlijk is die walstroom lastig. Natuurlijk zit u er niet op te wachten om keer op keer met zo’n zware kabel te moeten sjouwen. Maar wij krijgen keer op keer te horen, als we inzetten op behoud van de ligplaatsen in de stad, dat er niet wordt aangesloten op de walstroom.

De huizen die daar gebouwd zijn, de zogenaamde Kraanhuizen, variëren in prijs van E 700.000 tot E 1,5 miljoen. De mensen die zich deze huizen kunnen permitteren, kunnen zich ook een advocaat permitteren. Zij zorgen op deze wijze voor een stukje macht om datgene wat zij niet wensen, ook voor elkaar te krijgen. Wij vragen u dan ook om de walstroom te gebruiken en uzelf en ons te helpen om de ligplaatsen in de stad te behouden.

Toen onze voorzitter in Keulen kwam, bleek dat er al aan de ringen werd gesleuteld (weggehaald) en niet om ze te verbeteren maar om ze totaal weg te halen. Voor eind van de week zijn allemaal weg, inclusief de bolders op de kade. Vol ongeloof heeft hij met HGK gesproken en op het nut van deze en andere belangrijke ligplaatsen voor de binnenvaart gewezen. Deze ligplaatsen zijn voor de bedrijfstak binnenvaart uiterst belangrijk. Wisselen van personeel, kinderen van en naar het internaat brengen, boodschappen doen, weekend liggen, etc. Er zijn tal van redenen waarom deze plaatsen zo belangrijk zijn en node gemist kunnen worden.

Een tweetal recente schades door binnenschepen aan de kade, deels zonder aanwijsbare dader, bleken de oorzaak. Natuurlijk was tussen de regels door te lezen dat ook de druk van de eerder genoemde bewoners, mede oorzaak zijn. Er was proces-verbaal opgemaakt voor één van de daders; de andere was niet meer te traceren (in de nacht vertrokken nadat de ringen uit de muur waren getrokken). Vraag is hoezo de dader niet te traceren was, in de huidige tijd, met de huidige middelen?

Er is aangedrongen op het vervangen van de meerfaciliteiten. Echter, het risico dat een en ander kan worden gerealiseerd, zonder de kans op waterschade aan de parkeergarage, is minimaal. De muren zijn te oud en ongeschikt. Geopperd is dan ook om palen voor de muur te slaan. Maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

Na het bezoek aan HGK is Schultz rechtstreeks doorgereden naar de WSA die over dit stuk Rijn het beheer voert. Inzet van het gesprek: zomaar ligplaatsen weghalen, kan dat maar gewoon en was de WSA op de hoogte? Wat bleek? Ook de WSA was verrast. Vorige week donderdag was het plan binnengekomen en afgelopen dinsdag werden ook zij verrast met het feit dat men al begonnen was de ringen te verwijderen. Nu bleek u dat zaken heel snel kunnen gaan. Nu wel! Ook de WSA had de indruk dat de druk van de bewoners zeker invloed heeft gehad.

Maar nu? Nu is er nog maar één mogelijkheid en dat is palen slaan voor de kade. U kunt hier trouwens ook met spudpalen gewoon afmeren. Je mag immers ankeren, en waar je mag ankeren mag je ook meren met je spudpalen. Hierbij kan je natuurlijk geen gebruik maken van de walstroom, die overigens ook werd weggehaald. Dus gewoon aggregaat aandoen.

De IA van BLN-Schuttevaer gaat nu samen met de WSA, BDB, BDS en de Erstu een beroep op de stad Keulen doen om aan te dringen op het slaan van palen voor de kade. Voor de Deutzer Werft aan de overzijde was al een dergelijk plan, maar ook daarvoor zullen wij nogmaals met klem aandacht vragen. Aan de Deutzer Werft zal dat misschien in eerste instantie zonder afloop zijn, maar dat zien we dan wel weer. Eerst ligplaatsen en voor die eventuele afloop drammen we dan wel weer verder.

Ik hoop hiermee de eventuele indruk, dat wij er niet voldoende bovenop zitten en alles voor zoete koek slikken, bij u enigszins te hebben weggenomen. Het gaat te langzaam, het is een moeizaam en zeker geen makkelijk traject, maar wij laten ons niet uit het veld slaan en gaan door!

Auteur: Leny van Toorenburg, Beleidsadviseur Nautisch Technisch & Infra.
Reageren


Reacties (4)

H.S.Knol  |  07 februari 2018 - 17:53 uur

Het verbaast mij allemaal , en ik vraag me af of we nog voor de deur zouden willen liggen. De kade is bij laag water imiddels aardig verzand.Mijn idee, boven de südbrücke is een lang stuk oever waar naar mijn inziens wel een hele rij palen geslagen kan worden.

ms Flora Wieger de Vries  |  07 februari 2018 - 20:58 uur

En waar is onze Duitse zusterorganisatie? Of zijn die niet zo assertief?

Roel Eerkes  |  07 februari 2018 - 22:07 uur

Gelijk weer zo rigoreus. Als ze nu de palen op de kade gewoon laten staan, kun je er in ieder geval nog met lege schepen afmeren. Ik hoop dat Schuttevaer dit ook geopperd heeft bij HGK en WSA?

  1. 1
  2. 2