Royerssluis Antwerpen: wat is er ondernomen?

09 februari 2018 - (630 keer gelezen)


Namens de Europese binnenvaartondernemers hebben wij op 7 februari j.l. aan het Havenbedrijf Antwerpen gevraagd wat nu precies de plannen zijn met de Royerssluis. Recent hebben wij in een persbericht in elk geval gezien dat de stremming vanwege de werkzaamheden geen 4 maar 2 maanden zal duren.


In november 2017 vernamen wij dat de Royerssluis voor renovatie, gedurende een langdurige periode (4 maanden), buiten gebruik gesteld zou worden. Op dat moment zou er in gesprek worden gegaan met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV). Op het moment dat wij de brief schreven en verzonden, was er nog altijd geen overleg geweest en hebben wij, in goed overleg met het KBV, ons rechtstreeks tot het Havenbedrijf gewend met de vraag om uitleg over de plannen. Nu, een kleine week later, begrijpen wij van het KBV dat zij uitgenodigd zijn voor gesprek. Dat is een goede zaak.

Het gaat hier om de enige binnenvaartsluis waar het afgelopen jaar een kleine 15.000 schepen doorheen zijn gegaan. Dat betekent wel wat voor de totale capaciteit.

Het was/is immers het plan van de haven het vervoer over water en de binnenvaart te stimuleren waardoor tevens de leefbaarheid, de woonkwaliteit in de omgeving en de verkeersveiligheid zou kunnen worden verbeterd. De sluizen die de haven ontsluiten voor de binnenvaart moeten in toenemende mate aan de transportbehoeften over het water voldoen. Wij beogen met de brief het Havenbedrijf Antwerpen ervan te doordringen dat deze sluis in een serieuze behoefte van de binnenvaart voorziet. 15.000 schepen op jaarbasis is geen te verwaarlozen aantal en moet duidelijk maken dat het hier om een groot binnenvaartbelang gaat.
Reageren


Reacties (0)