Ligplaatsen Keulen; welles nietes!

20 februari 2018 - (1613 keer gelezen)


​In een persbericht laat de heer Niemann weten het bijzonder jammer te vinden dat de HGK zich nu niet laat horen over de hele situatie in Keulen. "Alleen zij kunnen hier iets aan doen", zegt hij. Niemann vindt de acties niet in verhouding staan met de gebeurtenissen tijdens de afgelopen hoog waterperiode.


Bovendien, zo stelt hij, is er geen enkel onderzoek dat ten grondslag ligt aan de actie om alle ringen uit de muur en de bolders op de kade te verwijderen. Daarnaast vraagt hij zich af of de maatregelen zijn beoordeeld en goedgekeurd door de eigenaar van de kade, namelijk de stad Keulen. En is sprake van het feit dat de havenverordening van Noord-Rijnland-Westfalen overruled en/of geschonden en/of opgeschort is!

Samen staan we sterk

Vele vragen en opmerkingen later komen wij eigenlijk maar tot één conclusie: we gaan dit door een Duitse jurist laten onderzoeken. Niet omdat wij twijfelen aan mijnheer Niemann, sterker nog, wij willen zijn zaak ondersteunen. Samen staan we sterk, door dik en dun. Wij hebben dan ook besloten de situatie uit handen te geven en een Duitse jurist in te schakelen die de feiten aan het licht kan brengen.

Levert dit ook ligplaatsen op?

Schieten we daar iets mee op? Jazeker wel; we krijgen in elk geval de waarheid boven tafel. En we zetten een trend waardoor andere overheidsorganisaties zich misschien eerder en beter zullen realiseren wat ze met zulke "rücksichtslose maatregelen" over zich heen halen!

Gisteren kwam het HGK met een persbericht naar buiten waarin zij stelling namen tegen de valse berichtgeving die door de "burgemeester van de binnenstad" is geuit. Bij de nieuwbouw van de haven, enkele jaren geleden, is geconstateerd dat de kade in het geheel niet vervallen was. Het persbericht noemt deze uitspraak zelfs absurd!

Ook zeggen zij er helemaal niet op uit te zijn de ligplaatsen te laten vervallen en dat zij er geen enkel probleem mee zouden hebben als er dukdalven voor de kade worden geslagen. Tja, alleen het geld om de dukdalven te slaan, dat heeft het HGK niet. Hiervoor is intensief overleg gaande met de WSA en die heeft uiteindelijk als enige de bevoegdheid om in te grijpen in de rivier.

Actie in Bonn

Zoals eerder gecommuniceerd, zijn Erik en Leny begin maart bij de WSV in Bonn. Zij zullen duidelijk kenbaar maken dat op zo kort mogelijke termijn geld moet worden uitgetrokken om dukdalven te slaan voor de kade in Keulen. Sterker nog, we zullen er op slaan, sorry staan! Misschien moeten er eerst tijdelijke palen komen zodat er tijd is om de procedures, waar ze zo in excelleren, tot in lengte van dagen te voeren.

Overigens, het bericht dat de stroomkasten waren verdwenen is misschien wel waar, maar wel om een andere reden. Stroom en water gaan niet goed samen zoals u weet. Vanwege het hoge water waren de stroomkasten verwijderd.

Samen staan we sterk!

Langs deze weg wil ik, Erik Schultz, ook wel graag even zeggen dat ik heel blij ben met de eensgezindheid en de tam tam die er gemaakt wordt voor de goede zaak. Het is hartverwarmend om te zien hoe er gereageerd wordt.

Jammer dat ik ook lees op het forum dat mensen mogelijk willen opzeggen als het nu ook weer niet lukt!
Ik begrijp echt dat het probleem heel hoog zit en dat is geen loze kreet. Wij nemen dat hoog op en doen onze uiterste best en zijn bijna 24/7 in de weer om de zaak - samen met u - in beweging te krijgen.

Op zaterdagavond publiceerden wij het laatste nieuws; dag in, dag uit beantwoorden wij appjes ongeacht werktijden. Alle dagen beantwoorden wij uw vragen, met veel plezier zelfs. Elke vraag kan immers weer nieuwe voeding zijn voor een hernieuwd standpunt of oplossing voor het probleem. Dat zal ook onverminderd zo blijven. Maar toch vind ik het jammer dan hier te moeten lezen "als het niks wordt zeg ik op".

Nogmaals, bij ons is veel begrip voor uw situatie, maar dat soort opmerkingen zijn niet bepaald motiverend. Wij kunnen best veel voor elkaar krijgen, maar ook wij beslissen uiteindelijk niet en zijn ook niet de beheerder of eigenaar!
Reageren


Reacties (3)

Michael van de wiel  |  20 februari 2018 - 17:41 uur

Ik krab mij nu toch wel heel erg achter mijn oren.
Gezien mijn verstuurde mail van 08-02-2018.
Waarin ik vroeg of jullie het leidend orgaan wilde zijn in een enige vorm van protest vanuit de scheepvaart.
Het antwoord wat ik daar op kreeg was :
Dat jullie eigenlijk niet gecharmeerd waren van protest acties.
Maar nu het opgepakt word en breed gedragen word willen jullie wel ondersteunend werk gaan verrichten??
Ik vind dit persoonlijk wel een nare smaak geven.

Henk Eleveld  |  20 februari 2018 - 18:13 uur

Het is inderdaad heel jammer dat we in de binnenvaart vaak het idee hebben, dat we niet meetellen.! Nou dan kan ik gelijk toucheren want als je werkelijk zo’n idee hebt om met dit soort illegale praktijken zoals paaltjes pikken aan de kade in Keulen maar direct te zeggen dat je het lidmaatschap opzegt, dan markeer je precies datgene waarom we niet meetellen.! Wat een geweldige collega.!!!

Michael van de wiel  |  20 februari 2018 - 18:51 uur

Henk. Ik spreek er niet over opzeggen van lidmaatschap.
Maar ik wil u zonder meer de door mij gestuurde mail naar bln en het daarop volgende antwoord naar u toesturen.
Het lijkt mij erop dat de 'harde acties" niet gesteund worden tot het eigenlijk wel door ons schippers opgepakt word. En dat de bln dan wel naar voren komt om de show te stelen zoals nu openlijk gebeurd.