SG Hester Duursema verlaat het ESO-schip, opvolger is Gerard Kester

27 februari 2018 - (1013 keer gelezen)


Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de ESO is nestor Gerard Kester benoemd als nieuwe Secretaris-Generaal van de ESO. Hij volgt hiermee de vertrekkende SG, Hester Duursema (onze algemeen directeur) op.


Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de ESO is nestor Gerard Kester benoemd als nieuwe Secretaris-Generaal van de ESO. Hij volgt hiermee de vertrekkende SG, Hester Duursema (onze algemeen directeur) op. Voorzitter Christiaan van Lancker sprak lovende woorden over het Secretaris- Generaalschap van Duursema. Hij vatte haar bijdrage samen als subliem en voorspelde een voorspoedige toekomst voor haar. Duursema heeft het volste vertrouwen in haar opvolger. “Gerard heeft niet alleen ongelofelijk veel kennis van de binnenvaart, maar hij heeft ook nog eens enorm veel hart voor de sector. Dat zijn dingen waar ESO om bekend staat, passie en kennis van zaken.” Kester is al tientallen jaren betrokken bij de binnenvaart. Zo was zijn eerste klus eind jaren ’70 om ervoor te zorgen dat vrouwelijke bemanningsleden een gelijke positie kregen als mannelijke.

Er is ook afscheid genomen van Herman Verschueren, Adviseur-generaal DG Scheepvaart, Exploitatie en intermodaliteit bij de Belgische federale overheid. Verschueren gaat na ruim 40 jaar actief te zijn geweest in de binnenvaart met pensioen. We zijn hem heel dankbaar voor de enorme inzet voor de totstandkoming van het Europese binnenvaart platform. Tot zijn allerlaatste werkzame dagen heeft hij hier zijn tanden in gezet.

In lijn met bovenstaande, stond de speech van de voorzitter in het teken van “menselijk kapitaal”. 2017 was een historisch jaar, als we kijken naar de inzet die wordt gepleegd om het menselijk kapitaal beter te borgen en te ontwikkelen. De beroepskwalificatie richtlijn dient te bewerkstelligen dat we meer gekwalificeerde mensen krijgen, daar het een harmonisatie betreft op welke wijze we mensen opleiden en op competenties toetsen. Gesine Meissner, Europees parlementslid voor de FDP was de gastspreker en benadrukte hoe lastig het was om tot een compromis te kunnen komen. Sommige landen wilden helemaal niet mee doen, andere landen vonden het lastig om het in te passen in hun nationale schoolsystemen, etc. Na enkele vragen concludeerden we dat de praktijk zal moeten uitwijzen of het werkbaar is en of het oplevert wat we beoogd hebben, namelijk meer goed opgeleide bemanningsleden voor onze schepen.

Naast dit belangrijke onderwerp is er ook gerefereerd aan het onderzoek – dat samen met de Europese werknemersorganisatie (ETF) wordt uitgevoerd – waarbij gekeken wordt naar de bemanningseisen: wat past bij de huidige tijd en hoe zou een systeem eruit moeten zien dat flexibel genoeg is om zich aan te passen aan actuele tijden, met ontwikkelingen zoals (semi)autonoom varen.

Ook serieuze knelpunten zijn benoemd in relatie tot het borgen van menselijk kapitaal. Zo werken de verschillende minimumloon regelingen in o.a. Duitsland en Frankrijk veel administratieve rompslomp in de hand, terwijl de lonen voor het nautische personeel op dit moment zeker boven dit minimum liggen. Ook de arbeidstijdenrichtlijn geeft nog problemen in de praktische uitvoering. Maar de grootste pijn op dit moment zit in het feit dat de walinfrastructuur langs de Rijn schrikbarend afneemt. Lokale gemeenschappen hebben geen beeld van hoe de binnenvaart werkt en het belang van de binnenvaart voor het reilen en zeilen van hun economie. De binnenvaart kan niet opereren zonder goede ligplaatsen en autoafzetplaatsen. Er ligt een hele grote uitdaging om deze trend te keren. Hier zullen we vanuit het Europese binnenvaart platform heel nauw samenwerken met de Duitse lidorganisaties. Want de binnenvaart draait om mensen, maar dan moeten mensen wel aan boord kunnen werken en leven. Slogan van de speech van de voorzitter was: “Een ieder van ons kan een verschil maken, maar samen brengen we verandering teweeg!”
Reageren


Reacties (3)

Henk Eleveld  |  27 februari 2018 - 17:36 uur

Nou Gerard eindelijk een “titel” die je op het lijf geschreven is.! Ik heb er alle vertrouwen in dat dit jou goed afgaat.! Veel succes.!

Leo van der Maas  |  28 februari 2018 - 16:16 uur

Gerard, van harte gefeliciteerd met deze benoeming! Een kroon op je levenswerk.

Sjaak van Wijk  |  01 maart 2018 - 10:01 uur

Het is altijd weer zuur als er iemand een post verlaat, die het volste vertrouwen geniet, voor en op die positie, maar ja, er is altijd een moment van komen en gaan.
Ook ik denk dat Gerard met zijn hart voor, en kennis van de binnenvaart, de meest juiste persoon in die functie is.

Gerard, bedankt dat jij je nog een tijdje wil inzetten voor ons als binnenvaart, en veel succes op die post gewenst.

Gr. Sjaak van Wijk