Sluizen Delden en Hengelo in groot onderhoud

05 maart 2018 - (777 keer gelezen)


In april 2018 gaan de sluizen Delden en Hengelo in groot onderhoud. Dat is nodig om weer veilig, vlot en betrouwbaar de komende decennia de scheepvaart ten dienste te zijn. Om dit onderhoud goed uit te voeren, worden de sluizen gestremd.


De grote stremming vindt plaats in april. Half maart is er een stremming van 4 dagen om het onderhoud voor te bereiden en eind mei is er weer een stremming van 4 dagen om het groot onderhoud af te ronden.

Wat betekent dat voor de vervoersstromen en ligplaatsen?

De vervoerstromen over water van en naar Delden, Hengelo en Enschede komen stil te liggen. Deels zal het vervoer over de weg gaan en deels zal op andere plekken (XL kade: containers en havens Goor en Lochem: zout en veevoergrondstoffen) verladen worden. Dat betekent dat er in het deel Eefde-Almelo meer activiteiten zullen zijn en afgestemd moeten worden over lig- en overnachtingsplaatsen.

De beheerders, uitvoerende partijen en belanghebbenden doen hun uiterste best om er voor te zorgen dat tijdens de stremming iedereen zoveel mogelijk zijn "productie" kan halen en elkaar zo min mogelijk "in de weg zit". Daarom wordt samen met de bedrijven en brancheorganisaties vanuit Rijkswaterstaat voor coördinatie van de scheepvaart tijdens de stremmingen gezorgd. Dit gebeurt door de controller.

Hoe wordt er gecoördineerd?

Dat gaat als volgt (voor het hele pand Eefde-Almelo):

  • Er wordt een "controller" aangesteld die overzicht heeft over de lig- en overnachtingsplaatsen;
  • De bedrijven zorgen ervoor dat de controller een overzicht heeft van de verwachte schepen;
  • Schepen melden zich voor het schutten in Delden/Hengelo bij sluis Eefde waar ook de controller zit;
  • De controller geeft de schipper een advies over een lig-/overnachtingsplaats en vraagt de schipper dat advies op te volgen. Er is natuurlijk verschil voor schutten Eefde en doorvaren naar Lochem/Goor Almelo en de wachtlijst voor schutten in Delden/Hengelo;
  • De schipper stemt met het bedrijf af wanneer er gelost/geladen wordt en zorgt er voor dat de hinder voor anderen zo beperkt mogelijk is.

Het kan zijn dat een schip niet direct geladen/gelost kan worden. Om een overvol en onwerkbaar Twentekanaal te vermijden kan het zijn dat de schipper gevraagd wordt om buiten sluis Eefde een ligplaats in te nemen. De bedrijven zijn bereid om vanaf het moment van ligplaats nemen tot moment van lossen/laden (minus aanvaartijd) liggeld te betalen.

Havengeld

Het Havenbedrijf Twente heeft aangegeven dat de stremming van de sluizen niet mag leiden tot extra heffingen van havengelden. Dit geldt met name voor abonnementhouders. Verder kan in bijzondere gevallen gedurende de periode van deze langdurige stremming (bijvoorbeeld: wachten in Lochem om daarna in Almelo gelost te worden) een uitzondering gemaakt worden voor de berekening van havengeld. Echter de termijn van een week(briefje) blijft gehandhaafd. Overschrijding van de week betekent een nieuw weekbriefje voor het havengeld.

Opstart na de stremmingen

Op dinsdag 20 maart 0:00 uur en dinsdag 5 juni 0:00 uur wordt weer gestart met schutten na de korte stremming van 4 dagen en op maandag 7 april 6:00 uur starten we na de lange stremming. Voor de korte stremmingen zal het van schutten op basis van de volgorde van aanmelding worden bepaald. Voor de lange stremming van april zal de volgorde bepaald worden door de bedrijven. Zodanig dat er een eerlijke verdeling ontstaat. Port of Twente organiseert dit samen met de bedrijven. Op www.stremmingdelden.nl is april/mei te zien welke schepen zich gemeld hebben en wat op 7 mei de schutvolgorde wordt.
Deze aanpak is vergelijkbaar met wat er in 2012 na de val van de deur in Eefde gebeurd is.

In bijgevoegde pdf vindt u deze informatie, een overzichtskaart en bij wie u te raden kunt gedurende de stremmingen.
Reageren


Reacties (0)