Zicht op ligplaatsen Keulen

09 maart 2018 - (1202 keer gelezen)


Afgelopen donderdag heeft uitgebreid beraad plaatsgevonden in een “Aktuele Stunde”, georganiseerd door de CDU Fraktie in de deelgemeente Innenstadt van de Stad Keulen. Onder leiding van de burgemeester van de Innenstad, de heer Hupke, waren Erik Schultz en Riemer Kingma samen met de heer Christian Niemann en enkele van zijn medestanders in een zitting aanwezig om uitleg te geven over de protesten, de achtergronden en mogelijke oplossingen rondom de situatie in Keulen. Naast de binnenvaart, verenigd onder de pet van ESO, waren ook twee vertegenwoordigers van de HGK uit Keulen en mevrouw Beul, Amtsleiter van de WSA, in Keulen aanwezig.


Tijdens de zitting kregen partijen ruim de tijd om hun verhaal te doen en ook vragen van de raadsleden van de partijen in de raad van Keulen te beantwoorden. De emotie even weglatend waren de kernvragen aan HGK: "Waarom de bolders en ringen weghalen?”, “Zijn die wel recent gekeurd?” en "Als beheerder van de kade, hoe luidt de overeenkomst o.b.v. de havenverordening?". De kade valt immers nog onder de haven.

De binnenvaart mocht uitleggen waarom de nood voor ligplaatsen langs de Rijn, en dan met name in Keulen, zo hoog was. De toeteractie werd niet gewaardeerd, men begreep wel dat het bedoeld was om de aandacht van de politiek te krijgen, maar de bewoners van de Rheinaukade werden gedupeerd terwijl zij, op een enkeling na, vooral binnenvaart-minded zijn.

Met mooie plaatjes van de HGK over de schades veroorzaakt door binnenschepen en hun uitleg dat veiligheid voor bewoners en passanten voorgaat werd de bal al snel door de politiek in hun schoot teruggeworpen dat de HGK verzuimd heeft om tijdig onderhoud te doen en maatregelen te nemen die dit soort schades (zeer waarschijnlijk een uitzondering omdat het bij extreem hoogwater is gebeurd) te vermijden.

De Amtsleiter van de WSA kon aangeven dat er intussen na overleg, o.a. met BLN-Schuttevaer, de beslissing genomen was de kosten voor het slaan van de palen met afloopmogelijkheid voor rekening te nemen mits de zekerheid er is dat die palen dan ook voor lange termijn gebruikt worden én eigendom blijven van de staat. Dit kan door middel van een Grundbuch Eintragung vastgesteld worden. De WSA wil voorkomen dat een wijziging in het bestemmingsplan het gebruik van de palen wijzigt.

Mevrouw Beul maakte meteen van de gelegenheid gebruik om haar ongenoegen over de Stad Keulen aan te geven. De WSA is al 1,5 jaar in overleg om palen te slaan aan de overzijde, de Deutzer Werft muur, maar tot op heden geheel zonder medewerking en interesse van de bevoegde Ämter van de stad. Ook daar sprongen de raadsleden op en verordonneerden de spoedige oplossing van dit probleem. De stad is niet voor niks groot geworden met de binnenvaart en met het economische belang van de scheepvaart en in het bijzonder van het gezinsleven. Bemanning wisselen, boodschappen doen enz. Daar moet met voorrang een oplossing voor gevonden worden, temeer omdat de WSA de kosten voor haar rekening neemt.

We hebben erop aangedrongen om spoedig met een tijdspad te komen. Het is geen nieuwbouw, maar een herstel van een bestaande situatie en daar moet snel actie op worden ondernomen. Maar, zo reëel moeten we zijn, het kan echter nog best een paar maanden duren voordat alles definitief opgelost lijkt te worden. De Internationale Afdeling heeft nog geprobeerd om door middel van een voorziening de ringen in de muur te behouden, zodat ook die niet weggehaald zouden worden en blijven gebruikt kunnen worden. Helaas wilde de rechter deze zaak nu niet in behandeling nemen en verwees deze ons naar de Stad Keulen om in overleg resultaat te boeken. De raadsleden gaan voor de komende raadszitting een motie voorbereiden die door alle partijen wordt gesteund om te zorgen dat stad, HGK en de WSA snelle afspraken kunnen maken en de werkzaamheden kunnen aanvangen.

Hoewel de Facebookgroep van de heer Niemann dreigde met opnieuw toeteren als er niet binnen een aantal weken een tijdspad is, lijkt ons dat niet handig. Dat kan ons namelijk tegenwerken, doordat de bewoners zich tegen ons keren en dan kunnen ze makkelijk de procedure met bezwaarschriften en andere maatregelen vertragen.

De conclusie is dat we een stap dichterbij zijn. We zijn er nog niet, maar er is zicht op een spoedige terugkeer van de ligplaatsen in Keulen.

Aandacht in de Duitse Media
Voorafgaand aan deze zitting waren wij present op de kade waar de media verzameld was om tv-opnames te maken. Bij toeval waren Henry en Jolanda Mooren met de Spes Nova in de buurt en konden we aan boord opnames maken voor WDR3 Köln, maar ook de schrijvende pers was in het hoe en waarom van de situatie geïnteresseerd.

Klik hier voor het artikel uit Bild Köln

Klik hier voor het artikel uit Kölner Rundschau
Reageren


Reacties (0)