Staatssecretaris van IenW enthousiast over potentieel en initiatieven binnenvaart

04 april 2018 - (574 keer gelezen)


Stientje van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, noemde tijdens het congres van de Topsector Logistiek, "De winst van duurzaamheid", specifiek de binnenvaart.


"We gaan de binnenvaart stimuleren", sprak Van Veldhoven. "Ik zie goede initiatieven. Port Liner, een nieuw bedrijf dat een hele vloot volledig elektrisch aangedreven binnenvaartschepen bouwt, en het Tilburgse bedrijf GVT Group, dat vanaf dit najaar met twee volledig elektrische containerschepen gaat varen. Het maakt de binnenvaart nog duurzamer."

Ondernemerszin

Centraal op 29 maart jl. stond het onderwerp "duurzaamheid in de logistiek". Van Veldhoven ging in op de vraag of je winst kunt maken en tegelijkertijd duurzaam kunt vervoeren. "Is er eigenlijk wel voldoende schone energie als al het transport elektrisch wordt?", vroeg zij zich hardop af. Van Veldhoven beantwoordde die vraag met de woorden dat er nog veel praktische vragen en dilemma's zijn. "Ik zie de worsteling van veel ondernemers en begrijp de complexiteit van de opgave." Maar die opgave ligt er wel, aldus Van Veldhoven. "Daarom gaan we gezamenlijk naar oplossingen zoeken en waar het kan geeft de overheid een duw in de goede richting."

Van Veldhoven ging verder met dat daar nu gelukkig meer ruimte voor is. "Dit kabinet stelt extra geld beschikbaar voor de juiste voorstellen. Voor 2018 is dat ruim 25 miljoen extra voor de mobiliteitssector, bovenop de bestaande middelen". Maar daarmee zijn we er nog niet, sprak Van Veldhoven richting de ondernemers. Ook zij moeten komen met goede voorstellen voor CO2-reductie. "U hebt de kennis, de ideeën, de ondernemerszin die nodig is."

In totaal wordt er bijna 50 miljoen euro uitgetrokken voor verduurzaming van de transport en logistieke sector. 25 miljoen hiervan gaat naar de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-subsidieregeling). De rest van het bedrag gaat naar de Topsector Logistiek.

Ambities

Van Veldhoven zei ook de klimaatverandering persoonlijk als dé opgave van de komende jaren te zien. "U kent de afspraken die in Parijs zijn gemaakt. Dit kabinet gaat daar werk van maken. Doel is 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Een maand geleden heeft het kabinet de inzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. We willen deze zomer tot afspraken komen. Vijf tafels gaan vanaf deze maand aan de slag. Bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en mede-overheden maken concrete afspraken. De sector mobiliteit is één van de vijf tafels. De ambitie is dat we met al ons vervoer – over de weg, water, spoor, vracht en personen – in 2030 maximaal 25 Mton uitstoten." Van Veldhoven erkende dat dit een grote opgave is; meer vervoeren met minder uitstoot.

Van Veldhoven riep op om met zoveel mogelijk goede voorstellen te komen. "U hebt de kennis, de ideeën, de ondernemerszin die nodig is. En samen gaan we voor het resultaat! We hebben het over een ijzersterke sector. Nederland is gidsland op het terrein van logistiek: we faciliteren bijna 4% van de wereldhandel. Andere landen kijken naar ons. We hebben het probleem van klimaatverandering samen gecreëerd. Laten we het ook samen stap voor stap oplossen. Ik roep iedereen op bij zichzelf na te gaan wat zijn bijdrage kan zijn."
Reageren


Reacties (0)